Sport

Sport is belangrijk. Bewegen is goed voor zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Veel professionals en veel vrijwilligers zetten zich in om Almere in beweging te krijgen, dagelijks te sporten en zo mogelijk topprestaties te leveren. De PvdA vindt het van essentieel belang dat het voor alle Almeerders mogelijk is om te sporten en stimuleert de integratie van het sporten in het onderwijs.

Dit zijn onze plannen voor de komende periode:

  • Bewegen wordt vast onderdeel van lesprogramma’s en leerkrachten worden getraind in het aanbieden van de ‘vijfminuten beweging’. Dit heeft zowel voordelen voor de ‘wiebelleerling’ als voor de docenten.
  • Toptalent stimuleren we via het onderwijs en in samenwerking met de landelijke sportfederaties op het betreffende terrein.
  • Wij faciliteren gratis zwemlessen voor kinderen uit minimagezinnen.