Sport

Sport en bewegen zijn voor iedereen belangrijk, het is goed voor je gezondheid en het levert sociale contacten op. Er zijn nog steeds mensen die om verschillende redenen weinig bewegen of niet sporten, een financiële reden mag geen belemmering zijn.

Volwassenen met een minimuminkomen kunnen, wegens gebrek aan financiële middelen, geen lid worden van sportverenigingen, daar wil de PvdA verandering in brengen. Ook voor mensen met een beperking zijn de voorzieningen schaars: sport moet voor iedereen beschikbaar zijn.
De PvdA stimuleert particuliere initiatieven op het gebied van sport, zoals de vestiging van een (buiten)zwembad.
Almere heeft veel toptalent binnen haar stadsgrenzen. Topsporters kunnen een voorbeeld zijn voor kinderen en jongeren, de PvdA ondersteunt daarom het Almeers Kenniscentrum Talent (AKT) bij de ontwikkeling en begeleiding van toptalent in Almere.

In de komende periode:

  • Worden sportvelden en sportzalen efficiënter gebruikt.
  • Is er meer aandacht voor gehandicaptensport.
  • In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking volop meedoen.
  • Heeft Almere Haven een nieuw Cruijff Court.
  • Is het aantal kinderen met obesitas teruggebracht.
  • Nodigt de openbare ruimte uit tot bewegen.
  • Zijn de drempels om te leren zwemmen verlaagd waardoor alle kinderen tijdig leren zwemmen.