Veiligheid

De PvdA wil dat Almere voor iedereen een veilige stad is. Net als alle andere grote steden kent Almere criminaliteit en overlast. Daar strijden we tegen. We investeren bovenal in het voorkomen van deze problemen. Hierbij doen we ook een oproep aan de Almeerders zelf. Iedere burger is (mede-)verantwoordelijk voor de veiligheid in zijn omgeving. Veiligheid vraagt betrokkenheid en alertheid en zorg voor elkaar. In samenwerking met ondernemers, politie en onderwijs werken we aan een veiliger Almere.

Dit zijn onze plannen voor de komende periode:

  • We zetten in op preventie van huisinbraken.
  • Het huiselijk geweld moet gestopt worden: we bevorderen preventie door hulp bij opvoeding op scholen, door huisartsen en consultatiebureaus. 
  • De wijken zijn schoon en veilig, mede dankzij de inzet van bewoners. Buurten organiseren hun sociale controle. De PvdA wil buurtinitiatieven op dit gebied faciliteren. 
  • We evalueren het cameratoezicht. Camera’s zijn nooit de oplossing van een probleem. Ze mogen daarom alleen worden gebruikt ter ondersteuning van de politie. Wij willen extra terughoudendheid bij de inzet van camera’s in woonwijken.
  • Bedrijven en winkeliers maken afspraken met de politie over het beveiligen van hun zaak en omgeving.
  • We zetten in op re-integratie van ex-delinquenten.
  • Bij de aanpak van veiligheidskwesties wordt zowel gekeken naar preventie als naar handhaving.
  • Bij ernstige overlast verhuist de dader en niet het slachtoffer. Er komen duidelijke procedures om vast te stellen wanneer er sprake is van overmatige overlast.