Veiligheid

Wie zich niet veilig voelt kan niet vrij zijn. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor vrij zijn in een democratische samenleving. Bij veiligheid hoort preventie door het optreden van wijkagenten en boa’s, wij laten handhaven waar het nodig is en hanteren een strafmaat, die als “voldoening” wordt ervaren. Het lokale bestuur heeft hiervoor mogelijkheden en treedt hierover in overleg met de Officier van Justitie.

In de komende periode:

 • Is Almere veiliger, is Almere nog steeds de veiligste grote stad van Nederland en is ook het veiligheidsgevoel verbeterd;
 • Is de veiligheid rond de NS stations en in het Openbaar Vervoer verbeterd.
  De PvdA werkt aan inzet van extra BOA’s in het openbaar vervoer. Cameratoezicht vindt onder strikte voorwaarden plaats;
 • Is seksuele intimidatie en seksueel geweld in het uitgaansleven teruggedrongen;
 • Is er een effectieve aanpak ontwikkeld om radicalisering te voorkomen;
 • Zijn WhatsApp groepen en buurtpreventieteams goed gefaciliteerd;
 • Is de problematiek rond huiselijk geweld verbeterd;
 • Zal, ter voorkoming van (de schijn van) discriminatie, preventief fouilleren en de aanpak van hangjeugd niet selectief gebeuren;
 • Worden veiligheidskwesties zowel preventief als in handhaving opgepakt. Snel en kordaat optreden zorgt voor een verhoogde veiligheidsbeleving;
 • Is er beleid ontwikkeld waarmee het ontstaan van overlast gevende jeugdgroepen wordt voorkomen. Als het toch mis gaat nemen wij alle maatregelen om de overlast zo snel mogelijk weg te nemen;
 • Is er een legale cannabiskwekerij. De opbrengsten die de gemeente hiermee verwerft zullen onder meer gebruikt worden om voorlichting over verslavingen (zoals: alcohol, tabak, drugs en gokken) te verbeteren.