Verkeer en vervoer

De Almeerse bedrijvigheid is afhankelijk van het verkeer en vervoer, Almere moet goed bereikbaar zijn en blijven. Verkeer is echter ook een bron van fijnstof en levert een forse bijdrage aan de uitstoot van CO2.

Goed georganiseerd openbaar vervoer en stimulering van duurzame vervoersmiddelen zijn belangrijk om de nadelige gevolgen voor het milieu terug te dringen. Op den duur moet het openbaar vervoer uitsluitend met elektrische voertuigen worden uitgevoerd.

De komende periode:

  • Is er een uitgebreid netwerk voor het opladen van elektrische voertuigen.
  • Is bij alle NS stations en (grotere) busstations voldoende veilige parkeergelegenheid voor fietsen beschikbaar.
  • Is er een kwalitatief goed netwerk van fiets- en voetpaden.
  • Zijn bij drukke bezoekerscentra betaalbare fietsenstallingen aanwezig, deze worden door mensen beheerd.
  • Is de aansluiting van Almere Poort op de A6 dusdanig verbeterd dat er een goede verkeersafwikkeling is.
  • Zijn nieuwe wijken tijdig aangesloten op het Almeerse Ov-systeem;
  • Is de veiligheid op de Evenaar geoptimaliseerd.
  • Worden bij de planning van schoolgebouwen de verkeersstromen op optimale veiligheid ingericht.
  • Is de controle op loslopende honden bij fietspaden vergroot, dit wordt ondersteund met een veiligheidscampagne over het gevaar van loslopende honden in het verkeer.