Werk en inkomen

Werk is voor iedereen erg belangrijk. Werk zorgt voor een inkomen, het geeft zelfrespect en zelfstandigheid. Daarom is voldoende werkgelegenheid een prioriteit voor de PvdA. En bij werk hoort natuurlijk een fatsoenlijk inkomen. De PvdA werkt samen met het bedrijfsleven, overheden en de non-profitsector om de werkgelegenheid in Almere te stimuleren.

Dit zijn onze plannen voor de komende periode:

  • Het is voor de PvdA onacceptabel dat mensen geen werk kunnen vinden omdat ze te oud zouden zijn. Extra aandacht voor werkgelegenheid van 45+’ers is nodig.
  • De gemeente geeft het goede voorbeeld en biedt voldoende stageplekken en werkervaringsplaatsen aan: het is heel zorgelijk dat veel net-afgestuurde Almeerders geen baan kunnen vinden.
  • De gemeente moet mensen die uitbestede arbeid verrichten zoals schoonmaken, groenvoorziening of bewaking weer in dienst nemen.
  • Er komt een ‘Plan voor Arbeid’. We maken dit plan samen met jongeren, mensen met een beperking op de arbeidsmarkt, ouderen, vrijwilligers en met het bedrijfsleven, uitzendorganisaties en het onderwijs.
  • De PvdA ondersteunt een werkgeversservicepunt om aanvullende opleidingen voor werkzoekenden mogelijk te maken. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan samenwerking met ROC’s.