Werk

Werk staat bij de PvdA voorop, iedereen verdient een kans op werk en een rechtvaardig inkomen. Wij vinden dat tegenover (betaalde) arbeid een eerlijk loon moet staan. Overheden hebben als werkgever hierin een voorbeeldfunctie, wij vragen dit ook van de gemeente Almere.

De komende jaren staat Almere voor verschillende uitdagingen. Om te beginnen zijn er meer banen nodig. De PvdA werkt samen met het bedrijfsleven, overheden en de non-profit sector om de werkgelegenheid in Almere te stimuleren.

In de komende periode:

 • Zijn mensen, die werk voor de gemeente uitvoeren en waarbij het werk organisatorisch voldoende omvang heeft om ziekte, verlof en dergelijke binnen de eigen organisatie op te vangen, in dienst genomen door de gemeente.
 • Is met partijen waarin de gemeente investeert afgesproken dat ook werkloze ouderen en jongeren in dienst worden genomen.
 • Is bij gemeentelijke aanbestedingen een voorwaarde opgenomen dat 5% van de aanneemsom wordt gebruikt voor langdurig werklozen en mensen met een beperking.
 • Is “echt” loon voor “echte” banen de standaard. Verdringing op de arbeidsmarkt wordt bestreden en misbruik van werkervaringsplaatsen wordt aangepakt.
 • Is werken met een uitkering ingevoerd, waarbij dit zorgvuldig wordt getoetst.
 • Is een startersbeurs voor jongeren en een meesterbeurs voor 45+ers ingesteld.
 • Is een stadsservicecentrum voor Almeerders met een beperking opgericht.
 • Is een stimuleringsfonds voor initiatieven op het gebied van groene en/of schone energie ingesteld.
 • Is een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden van het “opsplitsen” van banen.
  Door bestaande functies op te delen in hoofd- en nevenfuncties, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in primaire en secundaire taken, ontstaat de mogelijkheid om nieuwe functies te creëren. Dit leidt tot groter werkplezier van de huidige werknemers en nieuwe functies voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.