Wijken

Almere heeft een schitterende opbouw van stadsdelen. De PvdA wil dat Almeerders nu en in de toekomst met plezier in Almere kunnen wonen, werken, studeren en genieten van hun vrije tijd. Daarom doet de PvdA een oproep aan de bewoners om de stad mee op te bouwen, schoon en veilig te houden. Kortom een stad waar mensen de stad maken.

Dit zijn onze plannen voor de komende periode: 

  • De bewoners voeren regie over het beheer van hun eigen wijk en stadsdeel om de kwaliteiten van de openbare ruimte te versterken.
  • De PvdA zet in op voortzetting van de integrale wijkaanpak. Vroegtijdige ingrepen zijn nodig in wijken waar problemen dreigen te ontstaan. Hierbij gaat het altijd om maatwerk.
  • Bij de ontwikkeling van de stad worden bewoners vroegtijdig geïnformeerd en betrokken bij ruimtelijke veranderingen in wijk of buurt.
  • Met de ondernemers in de stad wil de PvdA verder werken aan de verlevendiging van de stads(deel)centra met hun eigen sfeer.