Wonen

De PvdA ziet dat steeds meer mensen moeite hebben om een betaalbare woning te vinden. De stijgende huurprijzen vormen met name voor Almeerders met een laag inkomen een bedreiging. Ook huiseigenaren komen steeds vaker in de problemen. De PvdA vindt dat het wonen in Almere voor iedereen, jong én oud, betaalbaar moet zijn.

Dit zijn onze plannen voor de komende periode:

  • De woningbouwproductie moet omhoog. Almere levert jaarlijks minstens 1.000 nieuwbouwwoningen op.
  • We willen actief beleid voeren op het terugdringen van de wachttijd voor normale woningen in Almere. Ook zal worden ingezet op het creëren van extra woonruimte voor starters op de woningmarkt.
  • Een sociale huurvoorraad van minstens 35% van de woningvoorraad, het liefst per wijk of stadsdeel. Alle stadsdelen beschikken over diverse soorten woningen van goedkoop tot duur.
  • De bestaande Ibba (Ik bouw betaalbaar in Almere)-regeling en het particulier opdrachtgeverschap houden we in stand. Zo blijft het mogelijk om een duurzame woning naar eigen wens te realiseren.