Werken

Zeker zijn van werk in Almere

De PvdA is de partij van werk, werk, werk. Alle Almeerders, ondanks afkomst, leeftijd of geslacht, verdienen een eerlijke kans op werk. Omdat het stadhuis het goede voorbeeld moet geven is anoniem solliciteren de norm; dit willen we uitbreiden naar onze subsidiepartners. De PvdA werkt verder samen met het bedrijfsleven, overheden en de non-profitsector om de werkgelegenheid in Almere te stimuleren, vooral op het gebied van toerisme en recreatie. Zeker zijn van werk betekent voor de PvdA Almere:

  • Almeerders krijgen voorrang bij vacatures van de gemeente of gemeentelijke instanties. Ook lokale ondernemers hebben een streepje voor.
  • Er komen meer banen in Almere en voor Almeerders, mede dankzij de Floriade en Lelystad Airport.
  • Het stadhuis is een afspiegeling van de Almeerse bevolking.
  • Diversiteit op de werkvloer wordt beloond.
  • Het Almeerse onderwijs sluit aan op de arbeidsmarkt van de toekomst.
  • Bij gemeentelijke aanbestedingen wordt minstens 5% van het budget gebruikt voor langdurig werklozen en mensen met een chronische beperking.
  • Bijverdienen in de bijstand wordt mogelijk gemaakt.
  • Er komt een startersbeurs voor jongeren en een meesterbeurs voor 45+ers om omscholing mogelijk te maken.
  • Almere wordt een smeltkroes van broedplaatsen en startups.