Alle mensen

Loes Ypma

Loes Ypma

Wethouder Floriade & Wonen

Wonen, Floriade(wijk), Growing Green Cities
Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

Wethouder Sociaal Domein, Diversiteit & Inclusie

Ineke Smidt

Ineke Smidt

Voorzitter

Abassin Nessar

Abassin Nessar

Voorzitter afdelingsbestuur

Gerrit Spilt

Gerrit Spilt

Secretaris afdelingsbestuur

Gerard Nijkamp

Gerard Nijkamp

Afdelingspenningmeester

Dania Al-Obaidi

Dania Al-Obaidi

Algemeen bestuurslid

Rekha Mahabir

Rekha Mahabir

Algemeen bestuurslid

Sianne Smits

Sianne Smits

Algemeen bestuurslid

Leida Höhle

Leida Höhle

Fractievoorzitter

Onderwijs / Dienstverlening & communicatie / Beheer & onderhoud / Ruimtelijke ordening / omgevingswet
- Aanspreekpunt Almere-Stad West
Erik Theunissen

Erik Theunissen

Vice fractievoorzitter & Fractiesecretaris

Bewonersparticipatie / Wijkontwikkeling / Sport / Grondbeleid
- Aanspreekpunt Almere-Hout
Aya Selman

Aya Selman

Raadslid

Werk & re-integratie / Jeugdgezondheidszorg & sociaal cultureel werk / Maatschappelijke - en vrouwenopvang / Vluchtelingen & statushouders / Integratie & diversiteit
- Aanspreekpunt Almere-Buiten West
Ruud de Jonge

Ruud de Jonge

Raadslid

Floriade / Vastgoed / Bestuurlijke vernieuwing / Jeugdwet / Wonen / Grondbeleid
- Aanspreekpunt Almere-Stad Oost
Rob Maurits

Rob Maurits

Raadslid

Ouderenbeleid / Economie (inc. toerisme & recreatie)
- Aanspreekpunt Almere-Buiten Oost
Tarik Sahbaz

Tarik Sahbaz

Raadslid

Jeroen Deben

Jeroen Deben

Fractieassistent

Hassan Buyatui

Hassan Buyatui

Raadslid

Duurzaamheid, economie, dierenwelzijn, Almere Hout, bedrijventerreinen, Almere Poort
Leida Höhle

Leida Höhle

Fractieassistent

Onderwijs, beheer & onderhoud en verkeer & vervoer, Almere Buiten-Oost
Erik Theunissen

Erik Theunissen

Fractieassistent

Integrale wijkaanpak, sport, Re-integratie en werk, Almere Buiten-West