Alle mensen

Kerim Iskender

Kerim Iskender

Fractievoorzitter

Fysieke veiligheid, woonoverlast & veiligheidsregio / Mensenhandel, prostitutie, huiselijk geweld, Coffeeshopbeleid / Wonen
- Aanspreekpunt Almere-Poort
Loes Ypma

Loes Ypma

Wethouder Floriade & Wonen

Wonen, Floriade(wijk), Growing Green Cities
Abassin Nessar

Abassin Nessar

Voorzitter afdelingsbestuur

Gerrit Spilt

Gerrit Spilt

Secretaris afdelingsbestuur

Gerard Nijkamp

Gerard Nijkamp

Afdelingspenningmeester

Dania Al-Obaidi

Dania Al-Obaidi

Algemeen bestuurslid

Maurice Koreman

Maurice Koreman

Algemeen bestuurslid

Rehka Mahabir

Rehka Mahabir

Algemeen bestuurslid

Sianne Smits

Sianne Smits

Algemeen bestuurslid

Leida Höhle

Leida Höhle

Vice fractievoorzitter

Onderwijs / Dienstverlening & communicatie / Beheer & onderhoud / Ruimtelijke ordening / omgevingswet
- Aanspreekpunt Almere-Stad West
Judith Wijnen

Judith Wijnen

Raadslid

WMO (lokaal en regionaal) / Jeugdwet (lokaal & regionaal) / Kunst & Cultuur
- Aanspreekpunt Almere-Haven
Aya Selman

Aya Selman

Raadslid

Werk & re-integratie / Jeugdgezondheidszorg & sociaal cultureel werk / Maatschappelijke - en vrouwenopvang / Vluchtelingen & statushouders / Integratie & diversiteit
- Aanspreekpunt Almere-Buiten West
Erik Theunissen

Erik Theunissen

Raadslid & Fractiesecretaris

Bewonersparticipatie / Wijkontwikkeling / Sport / Grondbeleid
- Aanspreekpunt Almere-Hout
Hassan Buyatui

Hassan Buyatui

Raadslid

Verkeer & vervoer / Milieubeheer & dierenwelzijn / Economie (inc. MRA) / Duurzaamheid
- Aanspreekpunt Bedrijventerreinen
Ruud de Jonge

Ruud de Jonge

Raadslid

Floriade / Vastgoed / Bestuurlijke vernieuwing / Jeugdwet / Wonen / Grondbeleid
- Aanspreekpunt Almere-Stad Oost
Rob Maurits

Rob Maurits

Fractieassistent

Ouderenbeleid / Economie (inc. toerisme & recreatie)
- Aanspreekpunt Almere-Buiten Oost
Jeroen Deben

Jeroen Deben

Fractieassistent

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

Wethouder WMO

WMO
Tjeerd Herrema

Tjeerd Herrema

Lijstduwer #16 en huidig wethouder

Ruimte, wonen en wijken
Kerim Iskender

Kerim Iskender

Vice-fractievoorzitter

Veiligheid, integratie en wonen, Almere Stad-Oost
Hassan Buyatui

Hassan Buyatui

Raadslid

Duurzaamheid, economie, dierenwelzijn, Almere Hout, bedrijventerreinen, Almere Poort
Leida Höhle

Leida Höhle

Fractieassistent

Onderwijs, beheer & onderhoud en verkeer & vervoer, Almere Buiten-Oost
Erik Theunissen

Erik Theunissen

Fractieassistent

Integrale wijkaanpak, sport, Re-integratie en werk, Almere Buiten-West
Tjeerd Herrema

Tjeerd Herrema

Wethouder Floriade & Wonen

Wonen, Floriade(wijk), Growing Green Cities