Alle mensen

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

Fractievoorzitter

Bestuur / Armoedebestrijding & schuldhulpverlening / Financiën (inc. Fonds Verstedelijking Almere) / Bedrijfsvoering
- Aanspreekpunt Almere-Stad Centrum
Judith Wijnen

Judith Wijnen

Raadslid

WMO (lokaal en regionaal) / Jeugdwet (lokaal & regionaal) / Kunst & Cultuur
- Aanspreekpunt Almere-Haven
Aya Selman

Aya Selman

Raadslid

Werk & re-integratie / Jeugdgezondheidszorg & sociaal cultureel werk / Maatschappelijke - en vrouwenopvang / Vluchtelingen & statushouders / Integratie & diversiteit
- Aanspreekpunt Almere-Buiten West
Leida Höhle

Leida Höhle

Raadslid

Onderwijs / Dienstverlening & communicatie / Beheer & onderhoud / Ruimtelijke ordening / omgevingswet
- Aanspreekpunt Almere-Stad West
Kerim Iskender

Kerim Iskender

Raadslid & vice fractievoorzitter

Fysieke veiligheid, woonoverlast & veiligheidsregio / Mensenhandel, prostitutie, huiselijk geweld, Coffeeshopbeleid / Wonen
- Aanspreekpunt Almere-Poort
Erik Theunissen

Erik Theunissen

Raadslid

Bewonersparticipatie / Wijkontwikkeling / Sport / Grondbeleid
- Aanspreekpunt Almere-Hout
Hassan Buyatui

Hassan Buyatui

Raadslid

Verkeer & vervoer / Milieubeheer & dierenwelzijn / Economie (inc. MRA) / Duurzaamheid
- Aanspreekpunt Bedrijventerreinen
Ruud de Jonge

Ruud de Jonge

Fractieassistent

Floriade / Vastgoed / Bestuurlijke vernieuwing / Jeugdwet / Wonen / Grondbeleid
- Aanspreekpunt Almere-Stad Oost
Rob Maurits

Rob Maurits

Fractieassistent

Ouderenbeleid / Economie (inc. toerisme & recreatie)
- Aanspreekpunt Almere-Buiten Oost
Omar El Boussaidi

Omar El Boussaidi

Kandidaat raadslid #12

Tjeerd Herrema

Tjeerd Herrema

Lijstduwer #16 en huidig wethouder

Ruimte, wonen en wijken
Kerim Iskender

Kerim Iskender

Vice-fractievoorzitter

Veiligheid, integratie en wonen, Almere Stad-Oost
Hassan Buyatui

Hassan Buyatui

Raadslid

Duurzaamheid, economie, dierenwelzijn, Almere Hout, bedrijventerreinen, Almere Poort
Leida Höhle

Leida Höhle

Fractieassistent

Onderwijs, beheer & onderhoud en verkeer & vervoer, Almere Buiten-Oost
Erik Theunissen

Erik Theunissen

Fractieassistent

Integrale wijkaanpak, sport, Re-integratie en werk, Almere Buiten-West
Abassin Nessar

Abassin Nessar

Voorzitter afdelingsbestuur

Gerrit Spilt

Gerrit Spilt

Secretaris afdelingsbestuur

Omar el Boussaidi

Omar el Boussaidi

Penningmeester afdelingsbestuur

Gerda van Wees

Gerda van Wees

Algemeen bestuurslid

Dania Al-Obaidi

Dania Al-Obaidi

Algemeen Bestuurslid

Tjeerd Herrema

Tjeerd Herrema

Wethouder Ruimte, wonen & wijken

Wonen, Ruimtelijke Ordening/Ontwikkeling, Grondbeleid, Floriade(wijk), Growing Green Cities, Integrale wijkaanpak, Regionale Bereikbaarheid, Groen blauw casco en Waterbeleid, Almere 2.0, Stedelijke regie