Vice-fractievoorzitter

Kerim Iskender

Veiligheid, integratie en wonen, Almere Stad-Oost
Kerim Iskender

Over Kerim Iskender

kiskender@almere.nl

“Als raadslid wil ik er zijn voor de mensen in de stad, partijen verbinden en draagvalk creëren voor ideeën. Ik wil werken aan een Almere waar Almeerders trots op zijn, waar mensen elkaar kennen en helpen, en samen bouwen aan een mooie toekomst.”

Even voorstellen
Mijn naam is Kerim Iskender, ik ben geboren in 1985 en woon in Almere Poort. Ik ben opgegroeid in Almere Haven en ben na de middelbare school civiele techniek gaan studeren aan de Hogeschool van Amsterdam. Sinds 2008 werk ik bij de gemeente Naarden die per 2016 is opgegaan in de gemeente Gooise Meren. Bij de gemeente Gooise Meren ben ik werkzaam in de functie van beleidsmedewerker op de afdeling openbare ruimte.

Waarom ik actief ben in de politiek voor de PvdA
Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de PvdA en die zijn voor mij erg belangrijk. Met deze idealen ben ik opgegroeid en ik vind het belangrijk om in een maatschappij te leven waarin deze idealen de norm zijn. Die maatschappij ontstaat niet vanzelf en kun je ook niet alleen creëren. Daar moet door heel veel mensen hard aan gewerkt worden. Ik probeer mijn steentje bij te dragen door actief te zijn in de politiek.

Als raadslid zit je in de unieke positie om de gemeentelijke begroting en het gemeentelijk beleid te beïnvloeden. Een grote verantwoordelijkheid waar je zorgvuldig mee om moet gaan, maar als je de juiste dingen op de juiste manier doet kun je het beleid en daarmee de stad veranderen om zo je doel te bereiken. Dat gaat helaas niet met grote stappen, maar ook met stapjes kom je er.

Mijn speerpunten
Naast mijn inhoudelijke portefeuilles (Ruimtelijke ordening, Veiligheid, Integratie en Cultuur) werk ik aan voorstellen om de sociale cohesie in de stad te versterken. De voorstellen moeten ertoe leiden dat de mensen in onze stad elkaar beter leren kennen, meer samen optrekken en trots zijn op hun stad, zodat er meer burgerinitiatieven van de grond komen waarmee mensen in hun kracht gezet worden. Deze voorstellen werk ik niet alleen uit, maar samen met een aantal leden van de PvdA.

Daarnaast werk ik samen met de overige voorzitters op de Politieke Markt aan voorstellen waarmee wij het concept van de Politieke Markt willen verbeteren. Het doel is om de Politieke Markt aantrekkelijker te maken voor publiek, om daarmee Almeerders en de politiek dichter bij elkaar te brengen.

En dan nog even dit
Wat mij betreft zouden Almeerders en Almeerse politici veel meer moeten samenwerken om onze stad te verbeteren. Politici hebben input nodig en de Almeerders kunnen die geven. Politici kunnen deze input gaan halen, maar Almeerders kunnen deze ook brengen. Je hebt elkaar nodig om iets te bereiken, als je dat begrijpt en daar naar handelt dan komt het vanzelf goed.