Raadslid

Hassan Buyatui

Duurzaamheid, economie, dierenwelzijn, Almere Hout, bedrijventerreinen, Almere Poort

Naam: Hassan Buyatui
Functie: Raadslid
E-mail: hbuyatui@almere.nl
Telefoon: 06- 20789702
Woont in: Literatuurwijk
Gebied: Bedrijventerreinen, Almere Hout & Almere Poort
Onderwerpen: Duurzaamheid, economie, duurzaamheid, dierenwelzijn

Mijn naam is Hassan Buyatui en ik ben 40 jaar. Ik ben werkzaam in het voortgezet onderwijs. Ik heb een luisterend oor voor iedereen, als het aan mij ligt wordt Almere een gemeente waar iedereen zich thuis voelt en actief meewerkt aan een veilige omgeving waar jong en oud op een sociale, duurzame en solidaire manier kunnen samenleven.

Als docent heb ik ervaring met het betrekken van anderen bij het leerproces, want mensen opleiden kan je niet alleen. Ditzelfde geldt voor een stad als Almere, sommige beslissingen zijn beter te nemen met hulp van alle betrokkenen.

Voor een veilige stad zou ik aandacht willen vragen voor huiselijk geweld. Vanuit mijn werk als onderwijzer merk ik dat veel jongeren last ondervinden van huiselijk geweld en hierdoor problemen op school hebben. Dit leidt tot mindere prestaties en vroegtijdig school verlaten, met alle gevolgen van dien, waaronder criminaliteit. Het bestrijden van huiselijk geweld zorgt er dus indirect voor dat ook andere vormen van criminaliteit afnemen. Daarnaast zorgt dit ook voor minder jeugdwerkloosheid, want jongeren blijven langer op school, waardoor zij meer kansen hebben op de arbeidsmarkt. Dit moet gestimuleerd worden door het creëren van genoeg banen voor jongeren en de aansluiting op de arbeidsmarkt beter te organiseren.

De klacht dat zou worden gediscrimineerd bij het vinden van een baan hoor ik vaak in Almere. Almeerders die de indruk hebben dat zij op de arbeidsmarkt worden gediscrimineerd, worden verzocht dit te melden, bij Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Dit wordt amper gedaan terwijl het van belang is een goed beeld te hebben van de omvang van dit probleem.

Ik ben actief in de politiek omdat:
Ik vind dat iedereen mee moet doen, de stad maken we samen. Samen … Ja!

Mijn speerpunten voor deze raadsperiode zijn:
− Een bijdrage te kunnen leveren aan een sociaal Almere door te investeren in mensen. Hiervoor is het ook van belang dat er goed naar de burgers wordt geluisterd.
− Verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar brengen en alle initiatieven die daar kunnen bijdragen moeten worden gestimuleerd.
− Kleine ondernemers stimuleren, deze maken de stad levendiger en dragen bij aan de werkgelegenheid.

En dan nog even dit: Ik wil de komende vier jaar ook bereiken dat de kloof tussen politiek en de burger zoveel mogelijk gedicht is.