Raadslid

Hassan Buyatui

Verkeer & vervoer / Milieubeheer & dierenwelzijn / Economie (inc. MRA) / Duurzaamheid
- Aanspreekpunt Bedrijventerreinen

Almere kan zoveel beter!

Mijn naam is Hassan Buyatui en ik ben 43 jaar. Ik ben werkzaam in het voortgezet onderwijs. Sinds maart 2014 zit ik in de gemeenteraad dankzij een groep Almeerders, die met hun democratische stemrecht hun vertrouwen in mij kenbaar hebben gemaakt. Toen heb ik de meeste voorkeursstemmen in Almere gekregen.

Naast kaders stellen en het controleren van het college, ben ik als volksvertegenwoordiger vaak op straat. Ben de afgelopen jaren overal geweest en heb zo de stad beter leren kennen. Ik heb gesproken met inwoners, ondernemers en verschillende partners in de stad, over problemen, maar vooral samen gezocht naar oplossingen. Ben super trots om dit allemaal van dichtbij te mogen meemaken en zal de komende periode dit werk graag willen continueren. Daarom stel ik me weer kandidaat voor de verkiezingen in maart 2018. Wouter Bos zei zo’n 12 jaar geleden: Nederland kan zoveel beter. Ik zeg zelf: Almere kan zoveel beter!

Almere, de jongste stad van Nederland vergrijst, maar is zich steeds aan het ontwikkelen. Dat geeft je als raadslid de kans om met de stad mee te denken. Ik wil mijn werk als raadslid continueren met de hoop dat ik samen met inwoners van Almere, ondernemers en partners in de stad nog een extra bijdrage kan leveren aan een levendige, solidaire en duurzame gemeente.

Als ik aan een duurzaam Almere denk, dan denk ik bijvoorbeeld aan innovatieve bedrijven die we naar Almere moeten halen en aan bedrijven die duurzame banen kunnen scheppen. Dat is belangrijk voor de toekomst van Almere. Daarnaast denk ik aan het investeren in duurzame woningbouw en in het blauwgroene karakter van de stad. Ik denk ook aan het betrekken van mensen, waarderen van actief burgerschap en motiveren van mensen om verantwoording te nemen voor de wereld om hen heen. Maar ook dat we goed luisteren naar wat er onder mensen speelt. Ervaring leert dat het consulteren van betrokkenen en belanghebbenden bij het nemen van sommige beslissingen de beste optie is. Wanneer je gekozen bent, heb je natuurlijk van de kiezer het mandaat gekregen om te handelen naar je opvattingen. Maar ik zie de inwoners, ondernemers en overige partners als onze ogen en oren in de stad. Als de gemeente niks doet met de signalen van de betrokkenen en belanghebbenden, kom ik graag in beeld.

Ik herhaal: Almere kan zoveel beter!