Oud-Wethouder

Jerzy Soetekouw

Sociaal Domein, Diversiteit & Inclusie

Jerzy Soetekouw is oud-wethouder Sociaal Domein, Diversiteit & Inclusie voor de PvdA Almere van 2018-2019. Tegenwoordig is hij als geassocieerd adviseur verbonden aan Lysias Advies in Amersfoort.

Soetekouw had als wethouder in de gemeente Almere in zijn portefeuille onder meer het Sociaal Domein (Wmo, Participatie, Werk & Inkomen), Inclusie & Diversiteit, Laaggeletterdheid en Aanpak personen met verward gedrag. Als wethouder was hij voor de VNG lid van de begeleidingscommissie diversiteit en inclusie, commissielid Participatie, schuldhulpverlening en Integratie en ambassadeur Gezondheid Statushouders. Daarvoor was hij fractievoorzitter van de PvdA en vicevoorzitter Rekenkamer voor de gemeente Almere.