Raadslid

John van der Pauw

Cultuur, vastgoed, Floriade, Almere Stad West

Functie: Raadslid
E-mail: jbvdpauw@almere.nl
Telefoon: 06-28542221
Woont in: De Meenten
Gebied: Almere Stad-West
Onderwerpen: Cultuur, vastgoed, Floriade

Omdat ik in 1955 in Zwolle ben geboren, mag ik mij een blauwvinger noemen. In mijn elfde levensjaar zijn mijn ouders verhuisd naar de stad van de capitulatie: Wageningen. Na mijn studie Nederlands recht in Nijmegen ben ik in maart 1985 als sociaal raadsman gaan werken in Almere. In augustus 1988 ben ik van Wageningen verhuisd naar Almere. Almere bleek niet alleen interessant werk, maar ook een gezellige volleybalvereniging te hebben. Vanwege wat lichamelijke ongemakken ben ik nooit lid geweest van VC Omniworld.

Mijn werkgever is Zorggroep Almere. Ik was tot mijn raadslidmaatschap stafmedewerker van de Ondernemingsraad van Zorggroep Almere. Ik probeer als sociaal raadsman problemen van gewone mensen de wereld uit te helpen.

Dankzij een groep Almeerders, die met hun democratische stemrecht hun vertrouwen in de lijstduwer van de PvdA kenbaar hebben gemaakt, ben ik sinds maart 2006 lid van de gemeenteraad van Almere. Ik ben actief in de politiek, omdat ik mijn mond moeilijk kan houden als ik onrecht en sociale problemen waarneem. Dan krijg ik de behoefte om iets te gaan doen. Dat kan in de Almeerse politiek.

Naar mijn smaak moet er in deze raadsperiode gezorgd worden dat Almere weer een behoorlijk aanbod van betaalbare huurwoningen krijgt. Daarnaast moet de schuldhulpverlening in Almere slagvaardig en effectief worden. Het wonen in Almere moet voor iedereen betaalbaar zijn. Dat kan alleen als de gemeente er voor zorgt dat Almeerders gebruik kunnen maken van de bestaande voorzieningen.

Almere is een mooie stad met veel groene en blauwe ruimte in en om de stad. De vrije busbanen zijn een groot goed en zorgen voor snel transport door heel Almere. Almere kent gelukkig veel mensen die niet uit zijn op eigen gewin, maar die zich onbaatzuchtig inzetten voor de Almeerse samenleving.

Op mijn wiegje stond niet het bordje ‘bestuurder’. Ik voel mij veeleer een toezichthouder dan een bestuurder. Dat zal wel komen omdat ik nogal hecht aan principes als ‘een man een man, een woord een woord’.