Raadslid

Rob Maurits

Maatschappelijke ondersteuning, Ruimte, wonen en wijken, Economische ontwikkeling, Algemene zaken, Aanspreekpunt Almere-Buiten Oost

Ik ben Rob Maurits, 61 jaar oud en woon sinds 1993 in Almere Buiten. Ik heb Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Getrouwd en vader van twee volwassen kinderen.  Ik ben sinds 1992 werkzaam als ondernemer, maar na 25 jaar werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven wil ik mij daarnaast ook graag gaan inzetten voor de publieke zaak en de inwoners van Almere. Een sociale en democratische samenleving is daarbij voor mij het uitgangspunt.

Een samenleving waarin iedereen mee kan doen en waar aan iedereen een minimum bestaanszekerheid wordt geboden wat betreft wonen, welzijn en werk. Daarom ben ik sinds enige jaren actief lid van de PvdA.

Een raadslid is voor alles een volksvertegenwoordiger en ik zie het als mijn taak om de inwoners van Almere een stem te geven in het gemeentelijk beleid.  Als raadslid streef ik naar de invoering van een stadspas voor Almeerders met een kleinere portemonnee, betaalbaar wonen voor starters en mensen met een laag inkomen, stimulering van een veelzijdig winkelaanbod en verbetering van het onderhoud in de wijken.