10 januari 2017, om 21:30 | Buurthuis Kardoes

Algemene Leden Vergadering

De eerste ALV van 2017 met op de agenda:

  • Werkplan 2017
  • Begroting 2017
  • Verkiezingsprogramma 2e Kamer verkiezingen
  • Route naar Gemeenteraadsverkieizngen2018