Raadsleden

Ruud de Jonge

Ruud de Jonge

Fractievoorzitter

Fractievoorzitter, Wonen, Floriade, Financiën, Aanspreekpunt Almere-Stad Oost
Erik Theunissen

Erik Theunissen

Vice fractievoorzitter & Fractiesecretaris

Presidium, Werk en inkomen, Veiligheid en openbare orde, Bestuur, bestuurlijke vernieuwing, vastgoed, Participatie, Grondbeleid,   Aanspreekpunt Almere-Centrum
Leida Höhle

Leida Höhle

Raadslid

Ruimtelijke ontwikkeling, Stadsvernieuwing, Beheer en onderhoud, Onderwijs en laaggeletterdheid, Natuur en duurzaamheid, Bedrijfsvoering, dienstverlening, Omgevingswet, Aanspreekpunt Almere-Stad West
Aya Selman

Aya Selman

Raadslid

WMO, Veilig wonen, Diversiteit, integratie, inclusie, Vluchtelingen en statushouders, Ouderen  Aanspreekpunt Almere-Buiten West
Rob Maurits

Rob Maurits

Raadslid

Economie en toerisme, Regionale ontwikkelingen en samenwerking, ACM, Markt / ondernemers, Jeugdwet / jeugdzorg,   Aanspreekpunt Almere-Buiten Oost
Tarik Sahbaz

Tarik Sahbaz

Raadslid

Sport, Cultuur, Openbare ruimte (vrije tijd), Jongeren, Bereikbaarheid, verkeer en vervoer, Inclusie (algemeen)  , Aanspreekpunt Almere Haven
Jeroen Deben

Jeroen Deben

Fractieassistent, Lid volggroep Floriade, Voorzitter carousel

Minimabeleid, Schulden en schuldhulpverlening, Inclusie (minder validen),  Fractieondersteuning, Ombudsteam RoodGroen  & Aanspreekpunt Almere-Poort & Almere-Hout