Raadsleden

Kerim Iskender

Kerim Iskender

Fractievoorzitter

Fysieke veiligheid, woonoverlast & veiligheidsregio / Mensenhandel, prostitutie, huiselijk geweld, Coffeeshopbeleid / Wonen
- Aanspreekpunt Almere-Poort
Leida Höhle

Leida Höhle

Vice fractievoorzitter

Onderwijs / Dienstverlening & communicatie / Beheer & onderhoud / Ruimtelijke ordening / omgevingswet
- Aanspreekpunt Almere-Stad West
Aya Selman

Aya Selman

Raadslid

Werk & re-integratie / Jeugdgezondheidszorg & sociaal cultureel werk / Maatschappelijke - en vrouwenopvang / Vluchtelingen & statushouders / Integratie & diversiteit
- Aanspreekpunt Almere-Buiten West
Erik Theunissen

Erik Theunissen

Raadslid & Fractiesecretaris

Bewonersparticipatie / Wijkontwikkeling / Sport / Grondbeleid
- Aanspreekpunt Almere-Hout
Hassan Buyatui

Hassan Buyatui

Raadslid

Verkeer & vervoer / Milieubeheer & dierenwelzijn / Economie (inc. MRA) / Duurzaamheid
- Aanspreekpunt Bedrijventerreinen
Ruud de Jonge

Ruud de Jonge

Raadslid

Floriade / Vastgoed / Bestuurlijke vernieuwing / Jeugdwet / Wonen / Grondbeleid
- Aanspreekpunt Almere-Stad Oost
Rob Maurits

Rob Maurits

Raadslid

Ouderenbeleid / Economie (inc. toerisme & recreatie)
- Aanspreekpunt Almere-Buiten Oost
Jeroen Deben

Jeroen Deben

Fractieassistent