Raadsleden

Leida Höhle

Leida Höhle

Fractievoorzitter

Onderwijs / Dienstverlening & communicatie / Beheer & onderhoud / Ruimtelijke ordening / omgevingswet
- Aanspreekpunt Almere-Stad West
Erik Theunissen

Erik Theunissen

Vice fractievoorzitter & Fractiesecretaris

Bewonersparticipatie / Wijkontwikkeling / Sport / Grondbeleid
- Aanspreekpunt Almere-Hout
Aya Selman

Aya Selman

Raadslid

Werk & re-integratie / Jeugdgezondheidszorg & sociaal cultureel werk / Maatschappelijke - en vrouwenopvang / Vluchtelingen & statushouders / Integratie & diversiteit
- Aanspreekpunt Almere-Buiten West
Ruud de Jonge

Ruud de Jonge

Raadslid

Floriade / Vastgoed / Bestuurlijke vernieuwing / Jeugdwet / Wonen / Grondbeleid
- Aanspreekpunt Almere-Stad Oost
Rob Maurits

Rob Maurits

Raadslid

Ouderenbeleid / Economie (inc. toerisme & recreatie)
- Aanspreekpunt Almere-Buiten Oost
Tarik Sahbaz

Tarik Sahbaz

Raadslid

Jeroen Deben

Jeroen Deben

Fractieassistent