Contact

E-mail bestuur: almere@pvda.nl

Postadres afdeling:
Ellie Teunissen
Fellinilaan 130
1325 VP Almere

Contact fractie: klik hier

Congresafgevaardigden:
Ton van Eck: Bouwkundige, ex Gemeenteraadslid , Voorzitter Kankerbestrijding KWF Almere, Voorzitter Voedselloket VLA; Voorzitter RAOF ( Regionale Adviesgroep Ouderenbeleid Flevoland)

Raymond Lozekoot: student accountancy & control VU Amsterdam, fractiemedewerker PvdA-Almere, bestuurder VLA.

Afgevaardigden Politieke Ledenraad:
Herman Linzel: huisarts; diverse bestuursfuncties, beleid en organisatie wonen, welzijn en zorg, raad van Toezicht Pro-Gez.; werkgroep Patiënt Centraal PvdA

Martin Wiegertjes: ex fractievoorzitter, ex-voorzitter presidium, voorzitter gewestelijk bestuur, projectmanager ICT; burgerlid Provinciale Staten Flevoland

Gewestelijk afgevaardigden:
Loes Boekema: Geschiedenis, docente, administratieve en secretariële ervaring.

Jeroen van Tol: projectontwikkelaar sociale woningbouw, bijzondere huisvesting en milieu woningbouwprojecten.

Monique Dubois: Techniek & Informatica, directeur detacheringsbedrijf Flex- Solutions (scope: technisch-bedrijfskundig, informatiserings-management)

Monica Baij: antropologe, tekstschrijver en communicatiedeskundige

Qasim Nazemi: studie internationaal recht- Rusland.

Contact met de congresafgevaardigden, afgevaardigden Politieke Ledenraad of Gewestelijk afgevaardigden kan via almere@pvda.nl of via de secretaris: ellieteunissen@hotmail.com.