11 maart 2015, om 20:00 | Wisselweg 200, Almere

Algemene Ledenvergadering

Jan Nieuwenhuis, hoogste PvdA-er op de lijst WW&N voor het waterschap, tevens plaatsvervangend dijkgraaf, informeert u over het belang van de Waterschapsverkiezingen.

De gemeenteraadsfractie informeert u over het belang van de Provincie Flevoland voor Almere. Waarom moeten we stemmen?

Om 21.15 u start de Algemene Ledenvergadering voor het vaststellen van de jaarrekening 2014 en het jaarverslag 2014.

Programma:

19.30  Inloop en koffie/thee

20.00 Opening en mededelingen

20.05 Jan Nieuwenhuis en het belang van de waterschappen

20.30 Discussie en vragen

20.45 Fractieleden : Het belang van de provincie voor Almere

21.00 Vragen en pauze

21.15 Opening formele Algemene Ledenvergadering

  1. Vaststelling jaarverslag 2014 PvdA-Almere.zie website www.almere.pvda.nl
  2. Vaststelling jaarrekening 2014 PvdA-Almere zie website www.almere.pvda.nl
  3. Verslagkascommissie
  4. Decharge bestuur voor de jaarrekening 2014
  5. Dankzegging kascommissie en benoeming kascommissie 2015
  6. Benoeming nieuwe penningmeester: Voordracht:  Omar el Boussaidi.
  7. Rondvraag
  8. Sluiting met drankje