18 juli - 19 juli, van 19:00 tot 24:00 | Buurtcentrum Parkwijl

Extra ALV

Beste leden,

Na een mooie overwinning in maart en een paar roerige maanden daarna, sluiten wij met deze ALV het politieke jaar af. Op de agenda staan de volgende punten:

  1. Opening
  2. Stand van zaken en korte terugblik
  3. Voorstellen kandidaat wethouder
  4. Rondvraag
  5. Sluiting en borrel
Graag tot ziens in Buurtcentrum Parkwijk.
Met vriendelijke groet,
Gerrit Spilt (Secretaris PvdA-Almere)
06-54615832