20 december, van 11:00 tot 14:00 | Stichting Wensjes

Kerstlunch bij de Stichting Wensjes

Stichting Wensjes Almere is een non-profit organisatie die met vele vrijwilligers hulp biedt (binnen 24 uur) aan minderbedeelde mensen in Almere.

Wensjes biedt door haar laagdrempeligheid tijdelijk hulp en probeert deze mensen weer op weg te helpen naar een menswaardig bestaan. Wensjes verstrekt, binnen 24 uur, noodhulp in de vorm van levensmiddelen, kleding en mentale ondersteuning. Wensjes biedt een luisterend oor voor mensen met een hulpvraag en verwijst door naar andere hulpinstanties zoals de wijkteams van de Gemeente Almere.

U kunt Wensjes steunen door middel van etenswaren en geld.

Als u iets wilt doneren dan kunt u dat melden op: secretaris@pvda-almere.nl. In een reactie zal worden aangegeven op welke manier uw bijdrage op de juiste plek terecht kan komen.