28 september 2016, om 21:30

Woensdag 28 september: White Privilege

Op woensdag 28 september om 20.00 uur houden wij voor leden en geïnteresseerden een workshop bijeenkomst over het thema White Privilege.

White Privilege in Nederland?

‘White privilege’ is een term overgevlogen uit de Verenigde Staten. Letterlijk komt het erop neer dat bepaalde (blanke) groepen genieten van (onbewuste) privileges en voordelen in onze samenleving, zoals kennis en gebruik van bepaalde netwerken of het in aanmerking komen voor bepaalde kansen. Deze voordelen zijn niet altijd even zichtbaar en ook niet even aanwijsbaar, vaak worden ze juist onbewust uitgeoefend en genoten. Tijdens deze workshop gaan we met elkaar op verkenning of er daadwerkelijk sprake is van ‘White privilege’ in Nederland en welke gevolgen deze hebben voor verschillende groepen.

Locatie:    Buurthuis De Ruimte
Adres:       Nimfenplein 1, 1363 SV  Almere Poort
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur