6. Een stad vol activiteiten
Verkiezingsprogramma

6. Een stad vol activiteiten

Kernwaarde: Voor alle Almeerders is er voldoende aanbod aan sport, ontspanning en cultuur

Een stad is niet alleen om te wonen en te werken. Je moet je er ook in kunnen vermaken en creatief kunnen zijn. Daarom moeten er voldoende mogelijkheden zijn om te sporten, te ontspannen en cultuur te beleven. Belangrijk is ook dat die voorzieningen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn. Want Almere kent een breed aanbod aan sport en cultuur, maar voor kinderen die opgroeien in armoede (in Almere zijn dat er meer dan 7.000) is dat aanbod vaak buiten bereik. Daarom hebben wij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. De Partij van de Arbeid wil ervoor zorgen dat alle kinderen die een beroep doen op het fonds geholpen kunnen worden. Dat mag verder gaan dan alleen een vergoeding van de contributie, want ook het aanschaffen van materialen (schoenen, kleding, hulpmiddelen) is vaak niet mogelijk.

Sport en ontspanning voor iedereen

Sport en bewegen zijn voor iedereen belangrijk, het is goed voor je (mentale) gezondheid en het levert sociale contacten op. Er zijn nog steeds veel mensen die om verschillende redenen weinig bewegen of niet sporten, het inkomen is daarbij veelal de bepalende factor. Wat de Partij van de Arbeid betreft mag inkomen geen reden zijn om wel of niet te kunnen sporten. Ook voor mensen met een beperking zijn de voorzieningen schaars: sport moet voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn.

Almere heeft veel toptalent binnen haar stadsgrenzen. Topsporters kunnen een voorbeeld zijn voor kinderen en jongeren. De Partij van de Arbeid ondersteunt daarom het Almeers Kenniscentrum Talent (AKT) bij de ontwikkeling en begeleiding van toptalent in Almere. Topsport is echter geen doel op zich, de Partij van de Arbeid vindt dat topsport aanvullend en ondersteunend moet zijn op het aanbod van breedtesport. Niet andersom, zoals je nu vaak ziet.

Sportverenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan het met elkaar sporten. De Partij van de Arbeid wil, omdat hiermee de sociale cohesie bevorderd wordt, onderzoeken op welke wijze met elkaar sporten gestimuleerd kan worden. De twee belangrijkste drempels zijn: de hoogte van de kosten voor verenigingen en gebrek aan vrijwilligers.

De gemeente Almere geeft ongeveer 15% minder geld uit aan sport dan andere 100.000+ gemeenten. Mede daardoor heeft Almere een tekort aan zwemwater en is de druk op sporthallen en gymzalen enorm hoog. Om op het gemiddelde van Nederland te komen moet er ongeveer € 2 miljoen euro per jaar aan het budget toegevoegd worden.

Een actieve stad is ook een stad met voldoende recreatieve mogelijkheden voor haar inwoners. Onze stad leent zich als geen ander voor een breed aanbod aan dit soort mogelijkheden. Ook is er voldoende ruimte voor het realiseren van grootschalige evenementen. Bij een stad met de omvang en de ruimte van Almere hoort dan ook een breed aanbod.

Hoe gaan we dit doen?

 • Wij willen de achterstand op andere grote steden inlopen en het sportbudget naar
  hetzelfde niveau brengen als andere grote steden (relatief naar inwonertal)
 • Het buitenzwembad komt er. Wij zijn voor het zogenaamde scenario 4, een groot zwembad met regionale aantrekkingskracht.
 • Wij willen dat het beschikbare zwemwater wordt uitgebreid en dat er geen strandjes meer verdwijnen ten behoeve van andere voorzieningen.
 • Wij willen uitbreiding van de mogelijkheden voor gehandicaptensport.
 • Wij zorgen ervoor dat laagdrempelige activiteiten (zoals de Cruyffcourts) voor iedereen binnen een redelijke afstand beschikbaar zijn.
 • Door verlaging van de kosten en verbetering van de verenigingsstructuur moet de drempel om lid te worden verlaagd worden.
 • Vanuit het Sportbedrijf worden trainingen ter ondersteuning van vrijwilligers bij verenigingen georganiseerd.
 • De aanwezige sportvoorzieningen moeten beter worden benut. Dit zou goed in het eerdergenoemde IJslands model passen. Wij willen dat de mogelijkheden worden onderzocht.

Kunst en cultuur maken we zelf

Almere kent niet één cultuur. Wij omarmen de diversiteit, want diversiteit maakt Almere een mooie en fijne stad om te wonen. Kunst en cultuur verbinden mensen, maar zetten ook aan tot nadenken. Wij stimuleren diverse kunstvormen: van architectuur tot poëzie, van beeldende kunst tot theater en muziek. Voor de Partij van de Arbeid is het belangrijk dat cultuur zich in vele vormen kan uiten en dat kunst betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen, met name voor jongeren. Almere is hierin innovatief.

In een jonge stad als Almere is erfgoed van een andere orde dan in steden met een lange historie. Toch zijn er ook in Almere gebouwen die in de geschiedenis van Almere gezichtsbepalend zijn (geweest). Daarom wil de Partij van de Arbeid dat er een inventarisatie gemaakt wordt van panden die de geschiedenis van Almere beschrijven. Met elkaar moeten we vervolgens bepalen hoe we dit voor de toekomst behouden.

Kunst (theater, musea, kunstwerken) leveren een bijdrage aan de leefbaarheid van een stad en kunnen ook toeristisch van belang zijn. Kunst is echter ook een afspiegeling van de bevolking van een stad. Daarom pleiten wij ervoor dat wij kunst stimuleren die bij de stad past. Wat ons betreft is een groot en duur museum niet iets waar in Almere behoefte aan is.

De Partij van de Arbeid is voor de invoering van een stadspas/Almerepas. Een dergelijke pas kan het voor mensen die zich dat anders niet kunnen veroorloven mogelijk maken wél die kunst- of cultuuractiviteiten te bezoeken. Het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur vinden wij net zo belangrijk. Dat willen we behouden en zelfs uitbreiden zodat elk kind, ook als het met armoede te maken heeft, aan cultuur kan doen en/of kan sporten.

Hoe gaan we dit doen?

 • Wij vullen het Jeugdfonds Sport en Cultuur aan zodat alle kinderen in Almere kunnen sporten of aan cultuur kunnen doen.
 • De Partij van de Arbeid is voor de invoering van een stadspas, zodat alle kunst(zinnige) en cultuuractiviteiten voor iedereen toegankelijk zijn.
 • Wij maken een inventarisatie van belangrijke gebouwen die gezichtsbepalend zijn voor Almere, daarna bekijken we per gebouw wat nodig is om het te behouden.
 • We willen het kunst- en cultuuraanbod vergroten. De Partij van de Arbeid geeft daarbij de voorkeur aan een kleine kunsthal/museum met wisselende tentoonstellingen boven een groot en duur museum dat vooral voor de toeristen van buitenaf interessant moet zijn.
 • We zorgen ervoor dat artistieke broedplaatsen verspreid over de stad beschikbaar zijn. Dit doen we bij voorkeur in de nabijheid van kennisinstellingen.
 • We zorgen voor goede mogelijkheden voor Street art.
 • Aan het KAF wordt via de subsidieregeling opgelegd om een programmering voor alle groepen en leeftijden te maken.
 • Almeerders die zich met de wetenschap bezig houden geven we een plek om dat (met elkaar) te doen. Een laagdrempelige mogelijkheid is om Casa (Culture, Art, Science, Almere) Casla hierbij te betrekken.

Deel dit