Door op 23 november 2016

Huwelijkse gevangenschap

De PvdA heeft vorige week het initiatief genomen om aandacht te vragen voor vrouwen die gevangen zitten in een (polygaam) islamitisch huwelijk. Dit hebben wij gedaan door samen met de ChristenUnie, SP en VVD een motie in te dienen die is besproken op de politieke markt.

De reden achter het indienen van deze motie komt voort uit een recente uitzending van Undercover in Nederland. In deze uitzending wordt een islamitische vrouw geïnterviewd. Deze vrouw geeft aan gevangen te zitten in haar huwelijk. Ze zou getrouwd zijn met een islamitische man, die meerdere echtgenotes heeft, en hij zou haar beperken in haar vrijheid en de onaantastbaarheid van haar lichaam schenden. De vrouw wil dat het huwelijk ontbonden wordt, maar haar man weigert dit. En zonder zijn medewerking is dit polygame islamitische huwelijk niet te ontbinden. Alleen hij heeft dit recht, zij niet. Wij konden in de uitzending ook zien dat dit in de huwelijksaktes zo was bepaald. Bovendien was ze bang dat, wanneer ze zou vluchten, haar of haar kinderen iets aangedaan zou worden.

In de uitzending van Brandpunt van 23 september jl. getiteld ‘Opgesloten in eigen huis’ wordt een maatschappelijk werkster in Amsterdam gevolgd. In die uitzending wordt duidelijk dat de situatie van de vrouw, die in Undercover in Nederland haar verhaal doet, niet op zichzelf staat. In Amsterdam zouden er 300 vrouwen zijn die in vergelijkbare situaties zitten. Gevangen in een huwelijk.

Om het zacht uit te drukken wij zijn hierdoor geschrokken. Dit is niet hoe wij elkaar behandelen. Dit gaat in tegen onze normen, waarden en onze (grond)wet. De positie van mannen en vrouwen is altijd gelijk. Wij weten op dit moment niet of dit probleem ook in Almere speelt en met onze motie roepen wij het college op om dit te onderzoeken of dit het geval is.

Ondanks dat er nog geen harde cijfers zijn over deze problematiek in Almere, hebben wij namelijk wel aanleiding gezien om het college te vragen deze problematiek te onderzoeken. Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis heeft een opsomming gemaakt van de factoren die van invloed zijn op huwelijkse gevangenschap. Wat overigens los staat van religie of etniciteit. Factoren zijn bijvoorbeeld: de Nederlandse taal niet machtig zijn en laaggeletterdheid, beperkte eigen financiële middelen, het ontbreken van een sociaal netwerk en beperkte echtscheidingsmogelijkheden. Stuk voor stuk factoren die bij migranten vaker van toepassing zijn. En in Almere wonen veel migranten.

De wethouder heeft tijdens de bespreking aangegeven inmiddels als een aantal acties uitgezet te hebben die een antwoord kunnen geven op onze vragen. De wethouder verwacht binnen een aantal maanden de eerste resultaten met de raad te kunnen delen. Wij kijken hier naar uit.