Moties en Amendementen

Motie: Meer plek voor kleine en lokale winkeliers in stadscentrum
21 oktober 2020

Motie: Meer plek voor kleine en lokale winkeliers in stadscentrum

Motie: Gratis mondkapjes voor minima
21 oktober 2020

Motie: Gratis mondkapjes voor minima

Amendement: Egalisatiereserve
10 september 2020

Amendement: Egalisatiereserve

Motie: Geef statushouders kansen op de arbeidsmarkt
10 september 2020

Motie: Geef statushouders kansen op de arbeidsmarkt

Amendement: Meer betaalbare woningen in de Ambachtsmark
10 september 2020

Amendement: Meer betaalbare woningen in de Ambachtsmark

Motie: Geen gebruik Leefbaarometer
02 juli 2020

Motie: Geen gebruik Leefbaarometer

Motie: Schaarste plan in Stedelijk Woningbouwprogramma
02 juli 2020

Motie: Schaarste plan in Stedelijk Woningbouwprogramma

Amendement: Percentage Sociale Huurwoningen
02 juli 2020

Amendement: Percentage Sociale Huurwoningen

Motie: Ambitie scenario
02 juli 2020

Motie: Ambitie scenario