Door Erik Theunissen op 19 oktober 2021

Onderzoek moskee

Schriftelijke vragen: Onderzoek Moskee

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Klopt het dat de gemeente Almere opdracht heeft gegeven tot undercover onderzoek naar een of meerdere moskeeën in Almere? Zo nee, was er de intentie om dat te doen?
 2. Klopt het dat de gemeente opdracht heeft gegeven tot het maken van een ‘krachtenveld analyse’ of heeft de gemeente ander onderzoek uitgevoerd naar een moskee? Zo nee, was er de intentie om onderzoek uit te laten voeren?
 3. Waarom wilde u het onderzoek doen?
 4. Is het onderzoek al (gedeeltelijk) uitgevoerd? Zo ja, wat is onderzocht?
 5. Klopt het dat hiervoor een privaat onderzoeksbureau is ingeschakeld?
 6. Welke partijen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van dit onderzoek? Wat was hun rol en wie heeft besloten om tot het onderzoek over te gaan?
 7. Wie heeft het onderzoek betaald?
 8. Kunt u ons uitleggen op basis waarvan de gemeente Almere de bevoegdheid heeft om op deze wijze onderzoek te doen?
 9. Zijn er binnen de gemeentelijke organisatie en/of het college discussies geweest over de vraag of de gemeente de bevoegdheden heeft om dit onderzoek te doen?
  Zo ja, wat waren de argumenten die betogen dat Almere de bevoegdheid niet heeft?
  Zo nee, waarom heeft deze discussie niet plaatsgevonden?
 10. Wat waren de beslissende factoren in de discussies waarom de gemeente toch gekozen heeft om tot het onderzoek over te gaan? Heeft het college daarbij afgewogen dat wellicht de wet is overtreden of overtreden zal worden?

TOELICHTING

Op zaterdag 16 oktober is in NRC handelsblad een artikel verschenen waarin de krant stelt dat de gemeente Almere één van tien gemeenten is die undercover onderzoek heeft laten doen naar een moskee. De PvdA wil graag weten of en in hoeverre het artikel klopt.

De PvdA wil graag van het college weten waarom de gemeente Almere onderzoek wilde laten doen naar een Moskee en op basis waarvan de gemeente de bevoegdheid daartoe heeft. Tevens wil de PvdA graag meegenomen worden in de discussie die er, blijkbaar, kan zijn over de vraag of een gemeente hiertoe bevoegd is.

ONDERTEKENING EN NAAM

Erik Theunissen, Partij van de Arbeid

Erik Theunissen

Erik Theunissen

Wie ben ik? Ik ben 32 jaar en ik woon ongeveer 25 jaar in Almere. Ik ben opgegroeid in Amsterdam West en Muziekwijk Noord, nu woon ik in het mooiste stadscentrum van Nederland. Ik heb HBO Facility management gestudeerd en ik heb een tijdje aan de VU gestudeerd, maar de universiteit bleek niet mijn ding te

Meer over Erik Theunissen