Welzijn

Zeker zijn van goede zorg in Almere

Zorg, je hebt het liever niet nodig. Maar vroeg of laat komt iedereen er een keer mee in aanraking. Dan wil je natuurlijk de best mogelijke zorg. Persoonlijk, op jou afgestemd en dichtbij huis. De afgelopen jaren heeft de gemeente er veel meer zorgtaken bijgekregen. Veel ging goed, maar er zijn ook nog veel dingen die beter moeten. Hier gaan we de komende vier jaar dan ook hard aan werken. Zeker zijn van goede zorg betekent voor de PvdA Almere:

  • Mensen gaan voor regels. Niemand raakt tussen wal en schip door bureaucratie.
  • Zorginstanties werken samen voor de beste zorg.
  • Mensen krijgen zelf meer zeggenschap over hun zorg.
  • Almeerders in de Jeugdzorg worden niet losgelaten wanneer ze 18 jaar worden en nog zorg nodig hebben.
  • De wachtlijsten bij maatschappelijke opvang worden ingekort.
  • Wijkteams werken efficiĆ«nt en doeltreffend. De wijkteams passen bij de wijk en bieden in heel Almere dezelfde basiskwaliteit.
  • Ondersteuningsprofielen (huishoudelijke hulp, persoonlijke begeleiding en dagbesteding) dragen bij aan goede zorg.
  • Laagdrempelige toegang tot SOA- en HIV-testen.
  • We nemen initiatieven om eenzaamheid terug te dringen.