“Almere schrijft geschiedenis” Algemene Beschouwingen 2017

Door Jerzy Soetekouw op 20 oktober 2017

“Woon jij niet in Almere?” Tijdens een informeel overleg op mijn werk in Den Haag werd mij die vraag opeens gesteld. Ik voelde de bui al hangen. In de loop der jaren ben ik het gewend geraakt dat er altijd een beetje lacherig over wordt gedaan. “Almere, wie woont er nou in Almere? Daar wil je toch niet dood gevonden worden?”

Ik gaf voorzichtig toe dat ik in Almere woon en de reactie van mijn collega was voor mij een grote verrassing. Hij vertelde hoe mooi hij Almere vindt en had het over het fantastische initiatief waarbij je grond kunt kopen voor een dubbeltje en samen met je buren een hele nieuwe gemeenschap mag opbouwen; dat wilde hij ook. En het werd nog gekker: een andere collega ging zich met het gesprek bemoeien en zei dat zij overweegt om een tiny house in Almere te gaan bewonen. Dat was altijd al haar droom.

Almere zit duidelijk in de lift en de Almeerse woningmarkt vertoont zelfs Amsterdamse trekken. Van Oosterwold tot Homeruskwartier, van de Filmwijk tot de Molenbuurt, heel Almere is ontstaan vanuit een sterke pioniersgeest, met de absolute wil om altijd samen vooruit te gaan. De PvdA is er trots op onderdeel te zijn van de geschiedenis en toekomst van deze unieke stad.

Wonen
Almere wil vooruit met voldoende betaalbare woningen. In deze bestuursperiode worden bijna 2000 sociale woningen opgeleverd. Veel meer dan afgesproken: een fantastisch resultaat! We zijn echter nog lang niet uitgebouwd. We willen verder gaan met het bouwen van woningen voor maximaal €500 en willen meer kansen bieden voor starters.

Floriade
Almere wil vooruit met een betere wereld. Met de ontwikkeling van de growing green city en de Floriade investeren wij in de toekomst. De Floriade levert de meest duurzame stadswijk van Nederland op en zorgt voor een vliegwiel van verschillende bijzondere ontwikkelingen. Niet alleen de Floriadewijk, maar heel Almere wordt groener, duurzamer en toekomstbestendig. Met de Floriade investeren we in een mooier Almere voor uw en mijn ouders, kinderen en kleinkinderen. Dat vergt lef, precies het type lef dat Almere tot een van de grootste en mooiste steden van Nederland heeft gemaakt.

Werk
Almere wil vooruit met voldoende werk. De economische groei zorgt voor meer werkgelegenheid maar brengt nog niet iedereen aan het werk. Er is sprake van een groeiende tweedeling: mijn vrouw, Noni, maakt bij een willekeurige sollicitatie 2 keer minder kans op werk dan onze fractie-assistent Erik. Hassan heeft zelfs 3 keer minder kans dan een veroordeelde partijgenoot. Volkomen ridicuul. Alle Almeerders verdienen een eerlijke kans op werk. Wij willen dat het stadhuis en onze subsidiepartners veel meer een afspiegeling zijn van de Almeerse bevolking. Het stadhuis moet het goede voorbeeld geven. De PvdA wil daarom ook het aandeel externe inhuur drastisch verminderen. Ingehuurde krachten met een salaris van €250.000,- worden uitgebannen.

Welbevinden
Almere wil vooruitgaan met eerlijk delen. In iedere Almeerse schoolklas groeien 5 kinderen op in armoede. Dat deze problemen hardnekkig zijn blijkt uit de stijgende kosten voor Beschermingsbewind. De PvdA wil meer echte preventieve schuldhulpverlening. Wij vinden het verbijsterend dat het College voorstelt om het tekort bij Bijzondere Bijstand te repareren door geld bij de allerarmsten weg te halen. De individuele inkomenstoeslag -een steuntje in de rug voor de Almeerse minima- wordt €400 minder per huishouden, terwijl de rechtse partijen ondertussen het Woonlastenfonds proberen af te schaffen en de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. Onbegrijpelijk.

Toekomst
Almere wil vooruit met respect voor het verleden. We vinden het goed om te zien dat ons oudste stadsdeel Almere Haven meer aandacht krijgt. Haven is blij met de komst van een nieuwe playground en het behoud van Jeugdland.

Almere heeft misschien nog maar een relatief korte geschiedenis, het is een geschiedenis om trots op te zijn. Een geschiedenis die wordt gekenmerkt door het gedeelde gevoel voor vernieuwen, uitbreiden, ondernemen en pionieren. Een geschiedenis die nu ook mijn collega’s uit de grote steden van het oude land naar Almere trekt. Een geschiedenis die we met elkaar blijven schrijven met een vooruitstrevend, rood en zelfbewust beleid. Almere schrijft geschiedenis, iedere dag.

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw