Door op 30 maart 2017

Buitenvaart blijft unieke agrarische werklocatie in Almere

Met de inzet van velen is zeven jaar gewerkt aan het vernieuwen van het bestemmingsplan Buitenvaart. Het leek er op dat het bestemmingsplan niet ongeschonden de eindstreep zou halen. Niet omdat er iets mis was met de ruimtelijke ordening, maar wel omdat een paar ondernemers iets anders wilden. Het tij is gekeerd. Een gesprek met PvdA-raadslid John van der Pauw.

Het heeft even geduurd voordat een geactualiseerd bestemmingsplan op de Politieke Markt besproken kon worden.
“Het is inderdaad geen sinecure geweest. Zeven jaar geleden is een stuurgroep Buitenvaart aan de slag gegaan. In die stuurgroep zaten ook tuinders en hun vertegenwoordigers. De stuurgroep heeft een gebiedsvisie opgeleverd met drie varianten. In oktober 2011 hebben CDA, ChristenUnie, SP, D66, Leefbaar, PvdA, PVV en de VVD gekozen voor behoud van de agrarische functie als toekomstbeeld voor de Buitenvaart.”

De volgende stap is gezet in september 2013. Toen is een startdocument besproken. Wat betekende dat?
“Het startdocument maakt duidelijk dat behoud van de agrarische functie in de Buitenvaart centraal staat. Er zou wel een verbreding van de agrarische functies komen. En activiteiten die een prijsopdrijvend effect zouden hebben op de schaarse agrarische grond zouden uit den boze zijn.”

Drie jaar later kan de gemeenteraad een besluit nemen over het nieuwe bestemmingsplan Buitenvaart…
“Na dat langdurige voortraject is de raad aan zet om een goede ruimtelijke ordening voor de Buitenvaart vast te stellen. Bij het maken van dat bestemmingplan is een veelheid aan belangen afgewogen. Met als resultaat het een bestemmingsplan gestolde ´algemeen belang´.”

Wat en waarom moet er dan toch volgens een aantal fracties iets veranderen in het bestemmingsplan?
“Zeven fracties vonden dat er in de Buitenvaart ruimte moest komen voor vijf ABC-bedrijven. Die fracties wilden de vestiging van bedrijven die handelen in auto´s, boten en caravans in de Buitenvaart mogelijk maken. En dat had te maken met het probleem van een Almeers bedrijf dat weg wil van de huidige plek. Dat bedrijf wil graag verkassen naar de Buitenvaart.”

Dus voor één bedrijf zou het bestemmingplan worden aangepast?
“De wijziging zou effect sorteren voor vijf bedrijven. Het belang van dat ene Almeerse bedrijf is als motief opgevoerd. Dat leek volgens de PvdA erg veel op het behartigen van het belang van een paar bedrijven in plaats van het algemeen belang. Daarom heeft de PvdA een debat aangevraagd met de VVD. Het bedrijf dat geholpen werd had namelijk drie maanden voordat het bestemmingsplan bij de gemeenteraad lag al laten weten dat de VVD met een amendement zou komen. Dat vond de PvdA niet fraai.”

Er klopte iets niet in de motivering van het amendement?
“Volgens de indieners zou er in Almere nergens anders dan in de Buitenvaart ruimte beschikbaar zijn voor het Almeerse ABC-bedrijf met een probleem. Uit navraag bleek dat dat niet klopte. Het grondbedrijf had al een mooie kavel aangeboden. Er is sprake van een niet onaanzienlijk prijsverschil tussen de kavel in de Buitenvaart en het aanbod van het grondbedrijf. Het amendement was daarmee een cadeautje met een prijs van zo’n vijf tot zes nullen.”

Was het alleen een cadeautje voor het ABC-bedrijf?
“De prijs die het ABC-bedrijf zou betalen aan de zittende glastuinder is aanmerkelijk hoger dan de agrarische grondprijs. Daarmee zou het amendement een prijsopdrijvend effect hebben. Dat was niet conform de afspraak in het startdocument.”

Het wijzigen van het bestemmingsplan alleen was niet voldoende om vijf glastuinbouwbedrijven om te katten in ABC-locaties. Waarom niet?
“Vier maanden geleden heeft de gemeenteraad een Visie op werklocaties in Almere vastgesteld. Toen is de Buitenvaart als de enige Almeerse agrarische werklocatie aangewezen. Toen heeft geen van de indieners van nu een amendement ingediend. Nu – drie maanden later – moest dat opeens wel. En bovendien moest ook de Almeerse Detailhandelsvisie aanpast worden om die vijf ABC-bedrijven mogelijk te maken in de Buitenvaart.”

De PvdA heeft duidelijk gemaakt niet blij te zijn met de voorgestelde veranderingen van het bestemmingsplan de Buitenvaart?
“Tijdens de eerste bespreking heeft de PvdA inderdaad duidelijk gemaakt bezwaren te koesteren tegen de voorgestelde aanpassingen. Wij vinden de argumenten om een zorgvuldig ontwikkeld plan te veranderen bepaald niet sterk. Bovendien zijn die argumenten economisch van aard en dan gaat het niet om een goede ruimtelijke ordening. En dan blijkt het ook nog mogelijk om de problemen van het ABC-bedrijf op een andere plek in Almere op te lossen.”

Blijft de Buitenvaart groen?
“Tijdens de eerste bespreking bleek al dat één van de indieners van het amendement intussen met andere ogen naar de wijzigingen was gaan kijken. Na de bespreking blijken nog meer fracties het amendement nog eens tegen het licht te hebben gehouden. Intussen zijn drie fracties zijn gekomen met een oproep om het ABC-bedrijf elders in Almere te helpen. De steun voor het amendement is afgebrokkeld en de Buitenvaart blijft een unieke Almeerse agrarische werklocatie. Een locatie waar ondernemers met groene vingers meer ruimte hebben gekregen om hun brood te verdienen. Met dat resultaat is de PvdA heel blij.”