Door op 31 augustus 2017

In de coulissen van de politiek (1)

Een raadslid van een landelijke politieke partij is onderdeel van een groter geheel. Die structuur biedt mogelijkheden om niet alles ‘zo maar’ te laten gebeuren. Een gesprek met John van der Pauw over het signaal van een Almeerse alleenstaande moeder die voorzag dat het oplossen van haar schulden in 2015 onmogelijk zou worden als haar ‘ínkomen’ zo’n € 50 per maand lager zou worden.

Wanneer meldde de Almeerse zich?
“In juli 2014 ontving ik een mail van een Almeerse. Het bleek een noodkreet. Zij maakte zich zorgen over haar toekomst. Ze had schulden en was bezig met schuldsanering. De Almeerse had begrepen dat haar inkomen in 2015 omlaag zou gaan door de zogeheten hervorming kindregelingen. Dankzij die verandering zou de specifieke bijstandsuitkering voor alleenstaande ouders van 90 procent van het minimum verdwijnen. In plaats daarvan zouden alleenstaande ouders in het vervolg – net als alle alleenstaanden – een uitkering van 70 procent van het minimum krijgen. Ter compensatie zouden alleenstaande ouders wel een hoger kindgebonden budget krijgen. “

En die veranderingen  zouden zorgen voor een verlaging van het inkomen van alleenstaande ouders?
“Het wetsvoorstel zou inderdaad zorgen voor een verlaging van het inkomen van alleenstaande ouders met zo’n € 50 per maand. Dat was de signaleringscommissie van de Sociaal Raadslieden ook opgevallen. Aan die wijziging kleefde nog daarnaast nog een technisch ‘gevaar’ voor mensen met belastingschulden. Voor de bijstandsuitkering zelf gold de bescherming van de beslagvrije voet. Daar kon de Belastingdienst niet aankomen. Het kindgebonden budget genoot die bescherming in 2014 niet. Daardoor ontstond het gevaar dat alleenstaande ouders  met schulden bij de Belastingdienst een groot deel van hun inkomen zouden moeten missen.”

De angst van de Almeerse was dus niet zonder grond?
“Inderdaad en navraag bij de signaleringscommissie van de Sociaal Raadslieden leerde dat een rapport van de Landelijke Vereniging Sociaal Raadsliedenwerk en schriftelijke vragen medio augustus 2014 nog geen effect hadden gesorteerd. Daarom heb ik de noodkreet van de Almeerse onder de aandacht van leden van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer gebracht. Dat leverde twee weken later de informatie op dat de dreigende inkomensachteruitgang voor alleenstaande ouders met de begroting voor 2015 zou worden gerepareerd. “

Over het andere deel – de verrekening van kindgebonden budget met belastingschulden – geen bericht?
“Dat klopt. Intussen zocht de dochter van Joop den Uyl nog contact met de PvdA-fractie. Toch bleef het stil. Op enig moment heb ik mijn ergernis over wat stond te gebeuren via twitter geuit. Toen had ik opeens een nieuwe volger: Diederik Samsom. Toen ik zijn aandacht toch had heb ik het probleem aan hem voorgelegd. Dat heeft in oktober 2014 geleid tot de reactie dat het kindgebonden budget ook onderdeel van de beslagvrije voet zou worden. Die wijziging zou worden verwerkt in de spelregels van de Belastingdienst. Daardoor zou de Belastingdienst vanaf 1 januari 2015 het kindgebonden budget niet meer kunnen verrekenen met belastingschulden. Voor de Almeerse – en al haar lotgenoten met belastingschulden – heeft de hervorming van de kindregelingen niet gezorgd voor de gevreesde achteruitgang. Het is te hopen dat ze mede daardoor in de toekomst met een schone lei verder kan. ”