De PvdA in actie

29 maart 2020

Nu het corona-virus Nederland steeds meer in zijn greep krijgt zie je op allerlei plekken initiatieven ontstaan om waar nodig te helpen. Op initiatief van Aya Selman is de PvdA in Almere een actie voor het Voedselloket gestart.

De eerste week

In de eerste week zijn er ruim 1000 artikelen bij 10 verschillende afleverpunten afgegeven en deze zijn vervolgens naar het Voedselloket gebracht. Omdat niet iedereen boodschappen kan (of vanwege het virus) wil doen hebben we ook de mogelijkheid geboden om een (klein) bedrag over te maken naar de bankrekening van de PvdA (NL19RABO0131276506). Ook daar is gul op gegeven. In slechts 1 week is er € 914,– gestort. Op dit moment is van dit bedrag nog slechts een beperkt deel in boodschappen, die ook weer naar het Voedselloket zijn gebracht, omgezet. Mocht u ook een bijdrage willen leveren vermeld dan wel: “Aktie VLA”).
De actie heeft ook tot andere initiatieven geleid. Zo heeft Helen Parkhurst de volledige voorraad van de kantine (voorlopig kan die toch niet open) aan het Voedselloket geschonken en heeft het Leger des Heils zo’n 80 kilo kaas (die zij ook weer als hulp hadden gekregen) aan het Voedselloket gegeven.

Hoe nu verder?

Op de eerste dag van de tweede week begon het direct al goed. Namens De provinciale PvdA-afdeling werd maar liefst, los van de inzameling die wij voor het Voedselloket houden, voor € 500,– aan houdbare producten bij het Voedselloket afgeleverd. Overigens werden ook de Voedselbanken van Zeewolde, Dronten, Noordoostpolder en Lelystad met een dergelijke vracht aan goederen verrast.
En nog steeds worden er boodschappen bij de afleverpunten afgegeven.

Op dit moment zijn de schappen van het voedselloket redelijk goed gevuld (dit geldt in mindere mate voor artikelen als bloem, cornflakes en beschuit). Maar dat zal vanaf woensdag snel veranderen omdat de 430 gezinnen die van hen afhankelijk zijn dan weer boodschappen kunnen komen doen. Cliënten van het Voedselloket krijgen, afhankelijk van de gezinssamenstelling, maandelijks een bedrag waarmee boodschappen in de winkel van het Voedselloket gedaan kunnen worden. Dat is ook de reden waarom slechts een deel van het geld dat wij ontvangen hebben in boodschappen is omgezet. In overleg met de mensen van de winkel zullen in de loop van de week de boodschappen die dan het hardst nodig zijn worden ingekocht en afgeleverd.

Met de actie zoals wij die gestart zijn gaan we de komende week zeker nog door, aan het eind van de week zal wederom gekeken worden of doorgaan noodzakelijk is of dat er op een andere manier hulp geboden moet worden.
Wel zouden wij graag zien dat er nog wat inleverpunten bij komen, daarbij denken wij vooral aan adressen dicht in de buurt van een supermarkt (wij hebben gemerkt dat juist op die punten het meest wordt afgegeven).

Wij danken u zeer voor de gegeven hulp en hopen dat u ook anderen over deze actie informeert. Mocht u zelf hulp nodig hebben meldt dat dan ook dan kunnen wij kijken op welke manier wij dat kunnen regelen.

Zorgen voor anderen is prima, maar denk vooral ook aan uw eigen gezondheid.