Door op 8 februari 2014

De Vanillestraat

Bewoners van de Vanillestraat klagen over ernstige zaken. De PvdA heeft met een deur tot deur actie de oplossingen van bewoners geïnventariseerd. Die zal de PvdA voorleggen aan de burgemeester. Wijziging van het bestemmingsplan blijkt pas op lange termijn effect te sorteren.

Van deur tot deur
Dinsdagavond 4 februari 2014 hebben zeven PvdA-ers de bewoners van de Vanillestraat bezocht. De reacties van de bewoners waren divers. Veel bewoners bleken bang te zijn. Anderen waren niet bang, maar lieten weten overlast te ervaren. Rondhangende jongeren die luidruchtig zijn, veroorzaken de overlast. Meisjes worden lastig gevallen. Er zijn stenen door ramen gegaan. Er is een gevecht geweest met een zoon van een bewoonster. De zoon is gewond geraakt.

Overlast
De bewoners hebben last van inbraken in woningen en in geparkeerde auto’s. Normaal gesproken zouden er veelvuldig auto’s door de wijk scheuren. Op dit moment niet omdat de straat opengebroken is. De gemeente laat groot onderhoud uitvoeren. De bewoners van de Vanillestraat melden dat er mensen staan te dealen op de donkere parkeerplaatsen aan de kant van de busbaan.

Café
Bewoners leggen vaak een relatie tussen de overlast en de aanwezigheid van café Arabica in de Vanillestraat. Anderen ontkennen dat die relatie er zou zijn. Een buurman van Arabica meldt dat de omzet sterk gedaald is door de komst van Arabica.

Handhaving
Bewoners hebben klachten over de opvolging van meldingen door de politie. Trage reactie op meldingen. Zo zou de politie na een melding van een vechtpartij een uur later te plaatse zijn gearriveerd. Centralisten zouden de hoorn op de haak gooien. Bewoners klagen over de inzet van handhavers en politie. Die komen op tijden langs waarop sprake is van overlast. De overlast zou met name aan tegen het eind van de avond worden ervaren. Dat is tegen sluitingstijd van Arabica.

Arabica
De PvdA is ook polshoogte gaan nemen in Arabica. Het café oogt aan de buitenkant niet bijzonder  uitnodigend. Ramen aan de voorkant – waar een toilet achter zit – zijn dichtgetimmerd. De toegangsdeur is al even ondoorzichtig. Binnen zaten verscheidene groepjes jongeren. Twee stonden aan de gokkast. Achter de bar stond een foto van Koning Alexander en zijn Maxima.

Suggesties
Bewoners en de uitbater bleken allemaal suggesties te hebben om de problemen op te lossen. De bewoners willen graag dat de politie surveilleert op de vaste onrustige momenten in plaats van overdag. Het afsluiten van de Vanillestraat bij het fietspad wordt als maatregel tegen scheurende auto’s aanbevolen. Verlichting bij de donker dealplaatsen is een andere tip. Het meer ‘openbaar’ maken van het café kan er voor zorgen dat bewoners zicht krijgen op wat er binnen gebeurt. Als buiten te zien is wat er binnen gebeurt vergroot dat de sociale veiligheid. Bewoners noemen ook vaak sluiting van het café als oplossing. De uitbater noemde verplaatsing van het café als een optie.

Voorleggen
De PvdA zal de oplossingen die bewoners en eigenaar hebben aangedragen voorleggen aan de burgemeester. Die kan dan aangeven wat haalbaar is en wat effectief zal zijn.

Bestemmingsplan
Bij de PvdA was de gedachte opgekomen of de overlast bestreden zou kunnen worden door het bestemmingsplan te wijzigen. Daarom heeft de PvdA die vraag vooraf gesteld. Het is inderdaad mogelijk om de bestemming ‘horeca’ in een nieuw bestemmingsplan weg te bestemmen. Daar moet dan wel een goede argumentatie voor zijn. Het verwijderen van de bestemming café betekent niet dat het café bij het inwerkingtreden van het nieuwe bestemmingsplan meteen weg moet. Dankzij overgangsrecht mag de functie nog uitgeoefend worden totdat het café er mee stopt. Daarmee zal de functie pas verdwijnen op het moment dat een ondernemer er iets anders begint dan een horeca-inrichting.

Geen bewijs
De PvdA heeft ook vooraf gevraagd of het mogelijk was om het café te sluiten. Het antwoord op die vraag is dat er niet genoeg feiten voor handen zijn om sluiting mogelijk te maken.

Weer camera’s
Op donderdag 6 februari 2014 zou de situatie bij de Vanillestraat door de gemeenteraad worden besproken. Burgemeester Jorritsma heeft alvast laten weten dat er weer cameratoezicht komt in de Vanillestraat. Daarna was het woord aan insprekende bewoners en café Arabica. Het café gaat ies doen tegen de overlast.

Vervolg
De politieke partijen hebben hun zegje nog niet kunnen doen. De bespreking wordt op 13 februari 2014 vervolgt. Op verzoek van PvdA-er Mostapha el Madkouri zullen dan eerst de burgemeester en de politie het woord voeren. Daarna is het woord aan de fracties.

Bij de PvdA was de gedachte opgekomen of de overlast bestreden zou kunnen worden door het bestemmingsplan te wijzigen. Daarom heeft de PvdA die vraag vooraf gesteld. Het is inderdaad mogelijk om de bestemming ‘horeca’ in een nieuw bestemmingsplan weg te bestemmen. Daar moet dan wel een goede argumentatie voor zijn. Het verwijderen van de bestemming café betekent niet dat het café bij het inwerkingtreden van het nieuwe bestemmingsplan meteen weg moet. Dankzij overgangsrecht mag de functie nog uitgeoefend worden totdat het café er mee stopt. Daarmee zal de functie pas verdwijnen op het moment dat een ondernemer er iets anders begint dan een horeca-inrichting.

De PvdA heeft ook vooraf gevraagd of het mogelijk was om het café te sluiten. Het antwoord op die vraag is dat er niet genoeg feiten voor handen zijn om sluiting mogelijk te maken.

Op donderdag 6 februari 2014 zou de situatie bij de Vanillestraat door de gemeenteraad worden besproken. Burgemeester Jorritsma heeft alvast laten weten dat er weer cameratoezicht komt in de Vanillestraat. Daarna was het woord aan insprekende bewoners en café Arabica. Het café gaat ies doen tegen de overlast.

De politieke partijen hebben hun zegje nog niet kunnen doen. De bespreking wordt op 13 februari 2014 vervolgt. Op verzoek van PvdA-er Mostapha el Madkouri zullen dan eerst de burgemeester en de politie het woord voeren. Daarna is het woord aan de fracties.