Door op 2 december 2015

Dubbele kosten voor een eenzame busbaan aan de rand van Almere?

Moet het bedrijventerrein Stichtsekant dubbele rijbanen krijgen? Of is dat in een bedrijventerrein aan de rand van Almere niet nodig? Maakt de gemeenteraad donderdag dubbele kosten mogelijk of juist onmogelijk? Een gesprek met fractievoorzitter John van der Pauw.

Wat is er aan de hand met het bedrijventerrein Stichtsekant?
“De gemeenteraad mag iets vinden van een toekomstig bestemmingsplan voor dat bedrijventerrein. In het verleden heeft de gemeenteraad daar al iets van gevonden: geen miljoenen kostende aparte busbaan door dat terrein. Het bestemmingsplan maakt toch weer de aanleg van een aparte busbaan naast de gebruikelijke verkeerswegen mogelijk.”

Waarom wil de PvdA daar geen aparte busbaan?
“Omdat asfalt duur is. Niet alleen om het aan te leggen, maar ook omdat het met enige regelmaat bij onderhoud moet worden vervangen. Ook dat is kostbaar. Dat het onderhoud van wegen de gemeente veel kost is gebleken bij de bespreking van het voorstel ‘Rood voor Groen’. Dat was een verhaal dat een oplossing had moeten zijn voor het tekort aan geld voor het onderhoud van de stad.”

Daar heeft de gemeenteraad zich onlangs toch weer over gebogen?
“Dat klopt. Het probleem bleek door ‘Rood voor Groen’ ook niet minder erg, maar juist erger te worden. In 2006 was de gedachte dat je groen moest wegdoen en daar huizen op bouwen. Met de opbrengst van de verkoop van de grond zou de gemeente vervolgens het onderhoud van de stad kunnen betalen.”

Maar dat klopte niet?
“Nee, er bleek een rekenfoutje in de voorbeelden te zitten. Iemand had een komma verkeerd geplaatst. Daardoor leek het onderhoud van het Almeerse groen veel meer geld te kosten dan werkelijk het geval was. Door groen weg te halen zouden de kosten van het onderhoud aan wegen veel meer stijgen dan de kosten van groenonderhoud zouden dalen. ‘Rood voor Groen’ zou de stad juist op nog meer kosten voor onderhoud en beheer jagen. Dat idee is toen in de prullenbak beland.”

En die les heeft de gemeenteraad in 2009 vervolgens gebruikt bij bedrijventerrein Stichtsekant?
“Inderdaad. De gemeenteraad heeft in 2009 de vele miljoenen voor het aanleggen van een busbaan naast de normale verkeerswegen uit de plannen geschrapt. Stichtsekant is een bedrijventerrein dat bij Zeewolde, het Gooimeer en naast de A27 aan de buitenkant van Almere ligt. Die busbaan zou een heel eenzaam leven moeten leiden: geen busbaan in de buurt. Afzien van dat plan zorgt voor een besparing van vele miljoenen nu en ook voor minder kosten voor het toekomstige beheer en onderhoud op dat bedrijventerrein.”

De PvdA zag dat in het bestemmingsplan weer een busbaan was verwerkt en wil die nu uit dat plan halen?
“De gemeenteraad heeft net van het college gehoord dat Almere jaarlijks zo’n 8 miljoen euro tekort komt om het totale beheer en onderhoud van de stad uit te voeren. Dan is het een beetje vreemd om in Stichtsekant dubbele kosten voor dubbele rijbanen mogelijk te maken en ook nog nodeloos meer kosten voor het beheer van de stad in te calculeren. Dat valt naar onze smaak niet te rijmen met de afspraak uit het coalitieakkoord over soberheid. Met de motie van de PvdA kunnen partijen duidelijk maken of ze voor soberheid en het voorkomen van dubbele kosten zijn of niet.”