Door op 6 maart 2017

Even voorstellen: Tarik Sahbaz

Ik zal mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Tarik Sahbaz, 37 jaar oud. Ik ben getrouwd en vader van 2 gezellige en vrolijke kinderen van Azra (10 jaar) en Berkay (7 jaar). Ik ben geboren in Sivas (Turkije) en opgegroeid in Amsterdam. Ik woon sinds 2005 met veel plezier in Almere-Stad. Momenteel werk ik als Leerplichtambtenaar en Trajectbegeleider bij de gemeente Haarlemmermeer. Daarnaast ben ik ook in Almere maatschappelijk actief zoals het begeleiden van jongeren met een hulpvraag. Samen met andere vrijwilligers organiseren wij ook diverse activiteiten meer gericht op sporten.

De wens om lid te worden van een politieke partij en daarin actief te participeren ontstond bij mij vanuit de overtuiging dat politiek het verschil kan maken tussen een marginaal en een fatsoenlijk bestaan, tussen vernedering en emancipatie,  tussen apartheid en vrijheid: politiek doet er toe. Dat besef dient in feite nog veel meer te groeien bij mensen in de samenleving. De kloof tussen de politiek en burgers neemt toe en het vertrouwen bij burgers in de politiek neemt af, en dat terwijl de politiek beslist over allerlei zaken die ons allemaal raken.

Ik wist dat ik lid wilde worden van een partij met een linkse signatuur. Om die reden heb ik mij toen verdiept in enkele partijen waaronder de Partij van de Arbeid. Het bieden van kansen, de spreiding van macht en inkomen en het investeren in kennis zijn nodig om mensen in staat te stellen het beste uit zichzelf naar boven te halen. De Partij van Arbeid is een partij die van oudsher deze waarden nastreeft. Dit was voor mij een belangrijk ankerpunt in mijn keuze voor een politieke partij.

Een ander belangrijk aspect in mijn keuze voor de PvdA is het volgende. Het streven naar volledige werkgelegenheid voor alle groepen in de samenleving blijft een centrale opdracht voor de PvdA. Betaalde arbeid vormt de primaire bron van zelfstandig inkomen. Redelijke inkomensverschillen die zijn terug te voeren op inspanning, verdienste of verantwoordelijkheid zijn voor de PvdA acceptabel. Daarnaast zet de PvdA zich in sterke mate in voor de emancipatie van alle mensen in onze samenleving. Niet je afkomst, maar de toekomst van mensen telt mee voor PvdA. En niet wie je bent, maar wat je doet. De PvdA staat voor de gelijkwaardigheid van alle mensen in onze samenleving. Dit zijn voor mij wezenlijke waarden om te kiezen voor een partij als Partij van de Arbeid.

Toen er vorige jaar kans ontstond voor een stage bij PvdA Almere heb ik er geen minuut over geaarzeld en meteen gesolliciteerd.