Door Jerzy Soetekouw op 19 augustus 2014

Financiële strop dreigt voor alleenstaande ouders met een uitkering

Alleenstaande ouders met een uitkering hebben in 2015 bijna € 500 minder te besteden. De uitkering van alleenstaande ouders wordt identiek aan die van andere alleenstaanden. Veel van die ouders krijgen grotendeels compensatie via het kindgebonden budget. De PvdA Almere vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat kinderen van ouders met een uitkering nog minder mee kunnen doen.

Onrust onder alleenstaande ouders zonder werk

De komende wijzigingen zullen door allerlei instanties aan de betreffende ouders bekend gemaakt worden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het informeren van bijstandsgerechtigden en IOAW’ers en IOAZ’ers. Ook de gemeente Almere heeft de betrokken ouders globaal geïnformeerd. Een deel van de ouders krijgt via het kindgebonden budget in belangrijke mate compensatie voor de lagere uitkering. Ouders met het laagste inkomen zullen met bijna € 500 minder rond moeten komen. Dit zorgt uiteraard voor onrust onder deze groep.

Armoedeval
Het kabinet vindt de veranderingen nodig om de armoedeval te bestrijden. Werkende ouders zouden minder te besteden hebben dan ouders met een uitkering. Alleenstaande ouders met een uitkering zouden door de wijzigingen een sterkere prikkel krijgen om te werken. De PvdA wil weten hoe de armoedeval er in de praktijk uitziet. De PvdA Almere vraagt het Almeerse College daarom voor te rekenen hoe groot de armoedeval werkelijk is.

Gevolgen niet te overzien
Alleenstaande ouders met een minimum uitkering zullen de gevolgen ondervinden van de veranderingen. Zij zullen het met structureel minder geld moeten doen. Een lastige opgave. Die gezinnen kunnen nu de eindjes al moeilijk aan elkaar knopen. De kinderen van deze ouders zullen de gevolgen aan den lijve ondervinden. De PvdA wil weten wat het College van plan is te doen om uitsluiting van de alleenstaande ouders in de bijstand (en hun kinderen) tegen te gaan. De PvdA wil ook weten of de gemeente Almere de betrokken ouders financieel kan compenseren. De PvdA luidt de noodklok en wacht de reactie van het College af. Wordt vervolgd…

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw