“Geen nieuwe korting langdurige Almeerse minima in 2018”

Door Jerzy Soetekouw op 20 november 2017

De individuele inkomenstoeslag voor Almeerse minima blijft in 2018 bestaan. Dit was enkele weken onzeker, omdat het college van B&W het gat in de begroting bij de Bijzondere Bijstand wilde dichten met € 430.000 uit het budget van de individuele inkomenstoeslag. Voor de Partij van de Arbeid was dit onverteerbaar. In een motie, die de partij samen met D66 en het CDA indiende, riep de partij het college op met een financiële oplossing te komen. Deze motie is door een meerderheid van de Raad aangenomen, waardoor deze korting voor Almeerse minima voorlopig van de baan is.

Geld weghalen bij de allerarmsten

PvdA-fractievoorzitter Jerzy Soetekouw is opgelucht nu deze korting voor 2018 niet doorgaat. “Dit zou kei- en keihard zijn aangekomen bij deze groep Almeerders. We praten over een korting van gemiddeld ruim €400 per huishouden, voor een groep Almeerders die het toch al niet breed heeft.” Volgens de politiek leider is armoede een hardnekkig probleem in de stad. “De 1700 Almeerse huishoudens die in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag leven al langer dan 5 jaar met een absoluut minimuminkomen. Zij hebben geen enkel grammetje vet aan de botten en deze toeslag was juist bedoeld om hen wat lucht te geven. Door deze maatregel zou er dus geld bij de allerarmste Almeerders worden weggehaald. € 400 is ontzettend veel geld! Zeker als je bedenkt dat deze groep volgend jaar ook al 33% minder ontvangt vanuit het Woonlastenfonds en de normale boodschappen vanaf 1 januari ook weer duurder worden.”

Oplossing

De korting op de individuele inkomenstoeslag is uiteindelijk na veel inspanning toch voor 2018 voorkomen. Jerzy Soetekouw geeft aan dat dit een behoorlijke opgave is geweest. “Veel partijen erkenden wel dat geld weghalen bij de allerarmsten geen serieuze optie is. Maar we zien ook dat we verstandiger om kunnen gaan met de budgetten voor de individuele inkomenstoeslag Door van de collectieve voorziening af te stappen en meer maatwerk te leveren kan er veel geld worden bespaard. Hier wordt nu in 2018 mee geoefend. Daarnaast zijn alle dubbeltjes en kwartjes ook binnen het stadhuis omgekeerd waardoor we het totale bedrag voor 2018 in ieder geval in stand hebben kunnen houden.” Over wat dit voor de verdere toekomst betekent is het raadslid duidelijk. “In maart 2018 zijn er weer verkiezingen. Voor de PvdA is een belangrijk speerpunt om het geld voor minima in ieder geval in stand te houden. Wij staan voor een stad waarin iedereen mee kan doen.”

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw is oud-wethouder Sociaal Domein, Diversiteit & Inclusie voor de PvdA Almere van 2018-2019. Tegenwoordig is hij als geassocieerd adviseur verbonden aan Lysias Advies in Amersfoort. Soetekouw had als wethouder in de gemeente Almere in zijn portefeuille onder meer het Sociaal Domein (Wmo, Participatie, Werk & Inkomen), Inclusie & Diversiteit, Laaggeletterdheid en Aanpak personen

Meer over Jerzy Soetekouw