Door op 28 februari 2014

Geluidsoverlast bij evenementen op het Atlantisstrand

Afgelopen periode is de fractie van de PvdA door bewoners van de Gouwen geïnformeerd over de geluidsoverlast die zij afgelopen zomer hebben moeten ervaren door een aantal evenementen op het Atlantisstrand.

De bewoners werden doordat er wind uit het Noorden kwam (iets dat steeds vaker voorkomt) geconfronteerd met 2x dagen lang housemuziek in hun huis en tuin. Ook bleek gemeente Almere niet bereikbaar tijdens evenementen voor bewoners die klachten wilden indienen.

Ook recreatieondernemers aan het Weerwater worden geconfronteerd met toenemende geluidsoverlast en daarom hebben zij onlangs bezwaar gemaakt tegen het voornemen van het college om tijdens het Pinksterweekeinde een vergunning af te geven voor een driedaags groot geluidsdragend evenement op het Atlantisstrand.

Wij zijn naar aanleiding van deze klachten naar de ambtenaren van Vergunning Toezicht en Handhaving gegaan voor een gesprek. Dat leverde veel technische informatie op, maar ook een aantal politieke vragen.

Daarnaast hebben wij mogen vernemen dat het Almeerderstrand door de realisatie van Duin in Almere Poort als locatie voor grootschalige geluidsdragende evenementen zal komen te vervallen. Dat zal over een paar jaar ook het geval zijn voor het Atlantisstrand door de uitbreiding van de A6 en de komst van de Floriade.

Omdat jongeren wel behoefte hebben aan grootschalige geluidsdragende evenementen en de andere bewoners op zo min mogelijk overlast van deze evenementen, vindt de fractie van PvdA dat het tijd is om nu een zoektocht naar nieuwe alternatieve evenementenlocaties te ondernemen. Zodat er wel op tijd een nieuw groot evenemententerrein is als zowel het Almeerderstrand als het Atlantisstrand gaan vervallen als locatie voor grootschalige geluidsdragende evenementen.

Bijgaand treft u onze schriftelijke vragen aan.

Ciska van Rijn