15 mei 2016

‘’Global is local’’: Discussie met Michiel Servaes en Joshka Wessels over militaire inmenging van Nederland in Syrië

Op dinsdagavond 19 april kwamen leden van de PvdA en andere geïnteresseerden, waaronder Syrische Nederlanders, in Almere bij elkaar voor een thema bijeenkomst over de Nederlandse militaire interventie in Syrië. De hoofdvraag was of interventie een druppel op een gloeiende plaat was of een waardevolle bijdrage uit solidariteit met de Syrische bevolking? ”

De avond was georganiseerd door de PvdA afdeling in Almere om inwoners op een laagdrempelige manier te informeren en mee te laten denken over de huidige situatie in Syrië en eventuele consequenties van een militaire interventie van Nederland in Syria. Internationale politiek beïnvloedt namelijk meer dan ooit het dagelijks leven van de gewone burger, zie de aanslagen in Parijs en Brussel en ons gevoel van veiligheid.

De twee sprekers waren het met elkaar oneens over het nut van bombarderen van ISIS in Syrië. Joshka lichtte toe op basis van ervaringen tijdens haar verblijf in Syrië dat bombardementen averechtse gevolgen kunnen hebben. De steun voor ISIS in Syrië en in Nederland kan daardoor toenemen. Daardoor krijg je misschien wel een volgende golf van radicalisering in Nederland. Michiel gaf juist aan dat de Nederlandse regering en de PvdA uit internationale solidariteit voor de Syrische bevolking en voor ons eigen veiligheid meer moeten bijdragen aan de terugdringing van ISIS. Het publiek was ook verdeeld over de kwestie. Sommigen vonden dat juist het Assad regime bestreden moet worden terwijl anderen, waaronder een Syrische Christen, van mening was dat het Assad regime het minst kwade alternatief is voor alle andere groeperingen. Na een constructieve en leerzame discussie van 2 uur werd de avond besloten met een befaamde PvdA borrel!