Door op 4 mei 2017

Herdenken

Ook Almere herdenkt de slachtoffers van de strijd tegen een vijand van de democratische rechtsstaat en de sociaal democratie. De dodenherdenking in Almere Haven en in het Bos der Onverzettelijken was indrukwekkend.

De afdeling en de fractie van de PvdA hebben de doden herdacht door samen bloemen te leggen en stil te staan bij de offers die gebracht zijn in de Tweede Wereldoorlog en ook daarna. Op 5 mei vieren we de vrijheid. Vrijheid die we van generatie op generatie doorgeven om te voorkomen dat de samenleving weer verdeeld zou kunnen worden in mensen en ondermensen, in wij en zij. Als onderdeel van de internationale sociaal democratische beweging zal de Partij van de Arbeid altijd strijden voor een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. Vrijheid is een onmisbaar fundament voor een rechtvaardige samenleving.