Door op 8 januari 2014

Hostel Blekerstraat doet het goed in de buurt

Het Hostel in de Blekerstraat, in het centrum van Almere, is eind 2012 geopend en is bedoeld om daklozen en drugsverslaafde personen een gezonder en rustiger bestaan te bieden. Het Hostel biedt permanente begeleiding voor haar bewoners. De PvdA is steeds voorstander geweest van de komst van de Hostel. Wel vonden wij dat er goede afspraken moesten zijn om ervoor de zorgen dat de veiligheid en leefbaarheid in de buurt niet in het geding kwam. En dat is gelukt.

 

Eind December heeft het college de eerste éénmeting over het functioneren van het Hostel gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het gevoel van onveiligheid in de buurt van het Hostel zelfs licht verbeterd is. Ook het aantal beheermeldingen voor het gebied zijn stabiel of licht gedaald. Een punt van aandacht blijft de lichte stijging van het aantal incidenten van Vandalisme die ondernemers melden. Het Hostel aan de Blekerstraat laat zien dat de goede afspraken die er zijn gemaakt binnen de beheergroep waarin omwonenden, ondernemers, Kwintes, de politie en de gemeente zijn vertegenwoordigd duidelijk hun vruchten afwerpen. En dat is goed nieuws voor Almere.

 

De PvdA feliciteert de beheergroep en de buurt met dit resultaat. Het is er een om trots op te zijn.