Door op 22 mei 2013

It giet oan!

Terwijl de zomer er aankomt en de schaatsen weer in het vet staan, kwam de NOS deze week  met het nieuws dat de KNSB en NOC*NSF gekozen hebben voor het plan om een nieuw ijsstadion in Almere te bouwen. Voor Almere biedt dit schaatsstadion veel kansen en de PvdA juicht dit initiatief dan ook van harte toe.

Een schaatsstadion in Almere zou een mooie aanvulling zijn in deze sportieve stad. Hoewel de Tweede Kamerfractie van de PvdA zich zorgen maakt over de sportaccommodatie in Heerenveen, is het voor de groeistad Almere minstens net zo belangrijk dat er goede voorzieningen zijn. We zijn een stad met 190.000 inwoners en daar horen goede sportaccommodaties bij. Een plek voor lange baanschaatsen, shorttrack, ijshockey en andere ijssporten is dan ook van harte welkom.

Ook voor de werkgelegenheid is het plan voor een ijsstadion een mooie kans. Almere heeft banen nodig. Daar kan een ijsstadion voor zorgen omdat het zowel directe werkgelegenheid oplevert als indirecte werkgelegenheid. De mensen die naar een schaatsevenement komen willen bijvoorbeeld ook ergens eten en overnachten.

Vanuit Friesland is er veel commentaar op het plan om het nieuwe schaatsstadion niet in Heerenveen maar in Almere te plaatsen. Er wordt vooral gewezen op de geschiedenis van Heerenveen als schaatsmekka. Het klopt dat Almere deze geschiedenis (nog) niet heeft.  Wat Almere wel heeft is toekomst.  We zijn een groeistad met een jonge bevolking. Het bouwen van een nieuw ijsstadion biedt zowel de schaatsport als Almere mooie kansen.

 

Raymond Lozekoot