28 augustus 2014

Kandidaatstelling Provinciale Statenverkiezingen

Het gewest Flevoland is opzoek naar kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar. Het bestuur van het gewest roept u dan ook op om u kandidaat te stellen. De verkiezingen vinden plaats op 18 maart 2015.

Aanmelden kan via een brief of email met motivatie bij de secretaris (B.M. Werring):
Emailadres:
b.m.werring@hetnet.nl
Per post kan ook:
B.M.Werring (secretaris gewest Flevoland)
Staakmolenstraat 32
1333 EX Almere

Sluiting van kandidaatstelling is 22 september 2014 12.00 uur

Van u wordt verwacht:
– kopie legitimatiebewijs
– bereidheidsverklaring om zitting te nemen in de Staten
– ondertekening van de gedragscode van de PvdA
– ondertekening van de integriteitscode
– Er kan ook een bewijs van goed gedrag worden gevraagd

De bereidheidsverklaring e.d. worden u toegezonden door de secretaris nadat uw brief met motivatie binnen is. Pas als alles bij de secretaris binnen is gaat de procedure van start.

Zie ook: flevoland.pvda.nl