7 september 2015

Kennismaking met kandidaat wethouder

In het zicht van de vakantie heeft wethouder Henk Mulder de PvdA-fractie gemeld dat hij voortijdig een einde wilde laten komen aan zijn wethouderschap. Een commissie is vervolgens aan de slag gegaan om een opvolger te zoeken die in staat zou zijn om het werk van Henk Mulder voort te zetten.

De commissie heeft kandidaten gepolst en gesprekken gevoerd met kandidaten voor het wethouderschap Ruimte, wonen en wijken.

Uit de kandidaten heeft de fractie van de PvdA een gedreven kandidaat met ervaring gekozen die in en voor Almere wil werken en daar ook wil komen wonen. Afdelingsbestuur en fractie hebben onlangs in informele sfeer kennis gemaakt met de kandidaat.

De PvdA zal op 8 september 2015 om 17.00 uur in Café op 2 (Stadhuisplein 2) bekend maken wie de PvdA zal voordragen als kandidaat om Henk Mulder op te volgen. De lokale media zijn van harte uitgenodigd om bij deze presentatie aanwezig te zijn en kennis te maken met de kandidaat die de fractie van de PvdA zal voordragen voor benoeming tot wethouder Ruimte, wonen en wijken.