Door op 29 november 2016

Lodewijk vecht voor de waarden van de PvdA

Zaterdag 26 november 2016 bezocht Lodewijk Asscher Almere. In een vol Café op 2 maakte Lodewijk duidelijk dat de PvdA niet gemist kan worden voor een rechtvaardigde samenleving. Lodewijk beantwoorde vragen van aanwezigen en nam een boodschap mee naar Den Haag.

Lodewijk maakte een en ander maal duidelijk dat een stevig links blok nodig is om de bestaanszekerheid niet verder af te laten brokkelen. Flex-contracten bieden alleen tijdelijk perspectief op een fatsoenlijk bestaan en zorgen voor een bestaansonzekerheid. Als Nederland in meerderheid op rechts stemt, dan zal ook de zekerheid die cao’s nog wel over arbeidsvoorwaarden bieden verder afbrokkelen. Lodewijk wil het gevecht aangaan met werkgevers die Europese arbeiders inzetten met arbeidsvoorwaarden uit het thuisland. Bij werk in Nederland horen Nederlandse arbeidsomstandigheden en Nederlandse arbeidvoorwaarden. Dat zorgt voor meer zekerheid, gelijkheid en rechtvaardigheid.

Lodewijk beantwoordde vragen van aanwezigen. Iedereen moet de kans krijgen om een fatsoenlijk bestaan te leiden. Onderwijzers moeten daarom het beste uit mensen zien te halen. Wonen moet voor iedereen betaalbaar worden door een woonquote in te voeren. Wonen moet nooit meer kosten dan een percentage van het inkomen.

Lodewijk heeft als minister wel eens moeten slikken bij maatregelen van dit kabinet. Twee maatregelen waar hij veel moeite mee heeft gehad zijn het verder ophogen van de pensioengerechtigde leeftijd en de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp. Gelukkig heeft Martin van Rijn die laatste maatregel weer kunnen verzachten.

Van de formatie van de coalitie van VVD en PvdA heeft Lodewijk geleerd dat je zo’n besluit niet zonder raadpleging van de leden moet nemen. Lodewijk zal bij zo’n belangrijk besluit dan ook de leden raadplegen.

Van filosoferen over linkse samenwerking wordt Lodewijk niet warm, van linkse samenwerking wel. Daarom is Lodewijk als wethouder in Amsterdam graag de samenwerking met GroenLinks aangegaan. Banken dachten dat Amsterdam failliet zou gaan door de linkse samenwerking. Volkomen onterecht. Lodewijk heeft ook goede herinneringen aan de samenwerking met de SP bij het verbeteren van het minimumjeugdloon. Dat zorgt voor een verbetering van de bestaanszekerheid van jongeren.

Aan het eind van het bezoek aan Almere heeft fractievoorzitter Jerzy Soetekouw een vurig pleidooi gehouden voor het behoud van de rijkssubsidie voor culturele organisaties in Almere. Lodewijk onderkent dat in een stad als Almere cultuur noodzakelijk is. Hij zal kijken wat hij kan doen om het culturele klimaat in Almere te versterken.