Door op 29 december 2015

Meer geld voor een sociaal en cultureel Almere

Via het Fonds Verstedelijking Almere heeft de gemeente Almere de komende jaren een half miljard beschikbaar om de stad te laten groeien naar 350.000 inwoners. Dat is een enorme hoeveelheid geld, waar een enorme opgave tegenover staat. Dat geld moet op de juiste manier worden gebruikt. Om dat te borgen heeft de raad een visie vastgesteld. In deze visie, LISA, staat omschreven waar investeringen aan moeten voldoen. Een gesprek met raadslid Kerim Iskender over sociaal democratische prioriteiten.

De PvdA was niet altijd tevreden over de voorgestelde projecten?
“De afgelopen twee jaar heeft de raad jaarlijks een lijst met projecten vastgesteld die uit het fonds gefinancierd worden. De PvdA zag dat er vooral voorstellen waren om te investeren in infrastructurele projecten en niet of nauwelijks in projecten die de sociale of culturele kanten van Almere versterken.”

En de PvdA vindt dat er meer geld moet naar mensen en niet alleen naar stenen?
“De PvdA vindt dat je alle aspecten van de stad moet verbeteren om te kunnen groeien naar die stad van 350.000 inwoners. Wij vinden het een gemis dat er zo weinig voorstellen zijn om te investeren in sociale en culturele projecten. Het moet er niet alleen om gaan om dat Almere groeit. Het moet vooral ook gaan over de manier waarop Almere groeit. Je zult kwaliteit moeten toevoegen en ook aandacht moeten hebben voor de bestaande stad. Teveel inzetten op pure groei vindt de PvdA onverstandig.”

En daarom een oproep om meer in de zachte kanten van de stad?
“Inderdaad. Om te voorkomen dat de raad in het derde jaar weer vooral voorstellen krijgt met infrastructurele projecten, heeft onze fractie een motie ingediend bij de begroting van 2016. Met deze motie hebben wij het college opgeroepen om het fonds in te zetten om alle aspecten van de stad te ontwikkelen en meer in het bijzonder de sociale en culturele kanten van de stad, waar tot op heden nog helemaal niet in is geïnvesteerd vanuit het fonds. De motie van de PvdA heeft in de raad brede steun gekregen. Wij hebben goede hoop dat het college daar iets moois van maakt en kijken uit naar wat het college met de motie doet.”