Door Jerzy Soetekouw op 22 september 2017

In memoriam: Hans Blanken

Met groot verdriet hebben de fractie en het bestuur van de PvdA Almere kennis genomen van het overlijden van Hans Blanken op vrijdag 22 september. Hans was al geruime tijd ongeneeslijk ziek en is overleden in het hospice waar hij de laatste twee weken van zijn leven heeft doorgebracht.

Hans sprak de hoop uit dat iedereen zijn leven wil vieren met een ‘hapje en een drankje’.
De PvdA Almere zal Hans missen als een betrokken, markant en gewaardeerd partijlid. Mede dankzij zijn signalen en ideeën heeft de fractie in het verleden bijvoorbeeld werk kunnen maken van verschillende thema’s op het gebied van armoedebestrijding. Hoewel het afscheid zwaar valt zijn we opgelucht dat zijn lijdensweg nu is afgerond.
Hans, bedankt voor wat je voor ons hebt betekend. Uit het oog, maar nooit uit het hart.
Jerzy Soetekouw (fractievoorzitter PvdA Almere)
Abassin Nessar (afdelingsvoorzitter PvdA Almere)
Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw