Ombudsman verwerpt klacht tegen Herrema

26 juni 2018

Gisteravond hebben wij kennisgenomen van het rapport van de ombudsman over de klacht van Almere DEZE WEEK over Tjeerd Herrema. De conclusie van de ombudsman luidt dat niet is gebleken dat er sprake was van op de persoon van de klager gericht (seksueel) intimiderend gedrag. Ook stelt de ombudsman dat er geen feiten zijn geconstateerd die van dusdanige aard zijn dat een volgende fase van een integriteitsonderzoek aan de orde is. De burgemeester heeft aangegeven dit advies over te nemen.

Het doet ons goed om kennis te nemen van deze uitkomsten en wij zijn blij dat dit bijdraagt aan het persoonlijk eerherstel van Tjeerd. Wij betreuren nog steeds dat de gebeurtenissen in de afgelopen weken ertoe hebben geleid dat wij afscheid moeten nemen van Tjeerd Herrema. Wij verliezen een gewaardeerd en uiterst bekwame wethouder. We bedanken Tjeerd voor al zijn inzet voor onze stad.