Ombudsman verwerpt klacht tegen Herrema

Door Kerim Iskender op 26 juni 2018

Gisteravond hebben wij kennisgenomen van het rapport van de ombudsman over de klacht van Almere DEZE WEEK over Tjeerd Herrema. De conclusie van de ombudsman luidt dat niet is gebleken dat er sprake was van op de persoon van de klager gericht (seksueel) intimiderend gedrag. Ook stelt de ombudsman dat er geen feiten zijn geconstateerd die van dusdanige aard zijn dat een volgende fase van een integriteitsonderzoek aan de orde is. De burgemeester heeft aangegeven dit advies over te nemen.

Het doet ons goed om kennis te nemen van deze uitkomsten en wij zijn blij dat dit bijdraagt aan het persoonlijk eerherstel van Tjeerd. Wij betreuren nog steeds dat de gebeurtenissen in de afgelopen weken ertoe hebben geleid dat wij afscheid moeten nemen van Tjeerd Herrema. Wij verliezen een gewaardeerd en uiterst bekwame wethouder. We bedanken Tjeerd voor al zijn inzet voor onze stad.

Kerim Iskender

Kerim Iskender

De afgelopen jaren heb ik de kans gehad om vanuit de gemeenteraad te mogen sturen op de ontwikkeling van de stad waar ik ben opgegroeid. Het was vaak hard werken, maar dat was het meer dan waard. Op de resultaten die wij hebben geboekt ben ik erg trots. Zo hebben wij ons ingezet om wonen

Meer over Kerim Iskender