Door Jerzy Soetekouw op 25 december 2016

Oproep PvdA komt uit: Directie Tomingroep levert deel fors salaris in

De directie van de Tomingroep moet zo snel mogelijk een deel van haar salaris inleveren, om het naar de norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT) terug te brengen. Met deze boodschap ging de wethouder Werk & Inkomen, Froukje de Jonge, op initiatief van de PvdA in gesprek met de directie van de Tomingroep. De Raad van Commissarissen komt grotendeels tegemoet aan deze wens van de PvdA. Fractievoorzitter Jerzy Soetekouw is tevreden over het behaalde resultaat.

Publiek belang
“De Tomingroep dient een publiek belang en wordt voor een groot deel uit gemeenschapsgeld betaald. Zij doen al jarenlang heel nuttig en belangrijk werk in onze regio, door werkloze Almeerders op weg naar een baan te helpen. Ook als het gaat om het bieden van beschutte werkplaatsen doen zij heel mooie dingen.” Fractievoorzitter Soetekouw is wel kritisch over het salaris van de directie. “Juist omdat de belastingbetaler betaalt voor de diensten van de Tomingroep vinden wij het heel raar dat de directeur veel meer verdient dan onze minister-president.”

Acht keer modaal
Het salaris waar de PvdA’er op doelt bedroeg afgelopen jaar ruim € 290.000. Dit terwijl de norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT) momenteel € 179.000 bedraagt. Soetekouw: “Dat zijn onwerkelijke bedragen. Deze directeur verdient per jaar meer dan een kwart miljoen euro. Dat is bijna acht keer meer dan het modale inkomen. Een gemiddelde Almeerder moet dus ruim zeven jaar werken om te verdienen wat deze directeur in een jaar verdient. Wij vinden dat niet uit te leggen.”

Versneld inleveren
Volgens de wetgeving valt de Tomingroep niet onder de WNT-regeling. “Het is sowieso bijzonder dat de Tomingroep niet onder deze regeling zou vallen. Daar denkt de PvdA anders over. Gelukkig deelt de Tomingroep onze mening en verlaagt de salarissen nu nog sneller, zodat ze de salarissen straks passen binnen de WNT-norm.”

Belangrijk signaal
“Dit is voor ons een belangrijk signaal. Er moet, zeker wanneer er bezuinigd wordt op re-integratie en beschutte werkplaatsen, ook gekeken worden naar de kosten die gemaakt worden op directieniveau.” Wat Soetekouw betreft is het boek hiermee nog niet gesloten. “Wij zullen alle partijen in de gaten houden die voor een deel van ons gemeenschapsgeld worden betaald. Ook al vallen zij niet onder de WNT-regeling. Wij vinden het onacceptabel dat salarissen hoger dan die norm binnen de (semi-)publieke sector worden betaald. Wij gaan er alles aan doen om die salarissen zo veel en zo snel mogelijk naar een niveau te brengen dat past bij het publieke belang.”

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw