Door Jerzy Soetekouw op 20 mei 2015

“Overwaarde koophuis dupeert bewoners”

De PvdA Almere heeft geconstateerd dat verschillende Almeerders met een laag inkomen op dit moment geen kwijtschelding krijgen voor de gemeentelijke belastingen. Op grond van hun lage inkomen zouden zij daar wel recht op hebben, maar vanwege de vermeende overwaarde van hun koopwoning worden de gemeentelijke aanslagen niet kwijtgescholden. PvdA-raadslid Jerzy Soetekouw stelt hierover schriftelijke vragen aan het college.

Kwijtscheldingsbeleid
Soetekouw: “Onlangs heeft de gemeente Almere de combi-aanslagen voor de gemeentelijke belastingen weer verstuurd. Wanneer het voor iemand lastig is om die aanslag te betalen, kan hij of zij kwijtschelding aanvragen. Bij het beoordelen van zo’n aanvraag wordt gekeken naar het vermogen van de Almeerder en naar zijn of haar betalingscapaciteit. Bij het berekenen van de betalingscapaciteit wordt onder meer gekeken naar het netto inkomen en de woon- en zorglasten. Bij het berekenen van het vermogen wordt onder andere gekeken naar de auto en het huis dat iemand bezit. Het blijkt echter dat ook de overwaarde van een koopwoning als vermogen wordt beschouwd.” Het PvdA-raadslid zegt over overwaarde het volgende: “Overwaarde is de waarde van de koopwoning minus de waarde van de hypotheek. Door deze virtuele overwaarde als vermogen te zien zegt de gemeente eigenlijk: klop maar bij je bank aan en vraag een extra lening aan.”

Doodlopende weg
Volgens de sociaaldemocraten is dit voor deze mensen geen alternatief. Soetekouw: “Het is voor een kredietverstrekker niet verantwoord om meer geld uit te lenen aan een klant met een minimaal inkomen. Hierdoor kunnen die mensen nooit aan het virtuele vermogen van hun overwaarde komen en kunnen zij dit dus ook niet gebruiken om hun aanslag te betalen. Zo wordt een grote groep Almeerders benadeeld door het gemeentelijke kwijtscheldingsbeleid.”

Niet invorderen
De PvdA Almere is van mening dat deze manier van werken kan leiden tot extra betalingsproblemen. Raadslid Jerzy Soetekouw: “Het is niet realistisch om van deze groep mensen op dit moment een betaling te verwachten. Met het oog op preventieve schuldhulpverlening is dat geen goede zaak en daarnaast moet de gemeente Almere extra kosten maken om de aanslagen alsnog te innen. Wij willen daarom dat de gemeente Almere in dit soort gevallen de aanslagen tijdelijk of definitief niet invordert.”

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw