Door op 30 januari 2014

PauwNieuws: Een bizarre samenwerking

Tegenpolen kunnen niet zonder elkaar. Zonder Noordpool is er geen Zuidpool. Met extremistische standpunten is het niet anders. Islamitische haatzaaiers steken het vuurtje aan bij anti-islamitische haatzaaiers en vice versa.

Zoiets kan alleen maar uitlopen op een uitslaande brand in onze vreedzame samenleving. Een samenleving die stoelt op de wezenlijke westerse waarden van de universele rechten van de mens.

Mensenrechten zijn het fundament van onze tolerante, vrije, samenleving. Haatzaaiers zijn het spiegelbeeld van tolerant. Ze leggen met graagte de bijl aan de wortel van onze rechtsstaat.

En zo bereiken de gezworen tegenstanders in feite een gezamenlijk doel: de ontwrichting van onze vreedzame samenleving.

De PvdA doet niet mee aan het aanwakkeren van dit extremistische vuur. Geen olie op het vuur, maar een goed gesprek over de waarde van universele mensenrechten. De PvdA werkt graag aan een samenleving waar wezenlijke westerse waarden het mogelijk maken dat een grote verscheidenheid aan mensen vreedzaam samen leeft.

John van der Pauw
fractie voorzitter PvdA Almere